logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »DVD / VHS / CD»Military / Sebeobrana »KRAV MAGA / KAPAP » ZEMĚ NA STŘEŠE SVĚTA - Prof. Kolmaš


        

ZEMĚ NA STŘEŠE SVĚTA - Prof. Kolmaš

(Z dějin poznávání Tibetu)

 

Číslo produktu: zeme_na_strese
Kategorie: Tibet
Autor: Kolmaš Josef, Prof.
Naše cena:
13,00 €

do košíka:
   
Vydavatel: CAD Press

Jde o jedinečnou knihu pojednávající o historii objevování a poznávání Tibetu z pera autora nejpovolanějšího. Prof.PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. je totiž přední český tibetolog, sinolog a průkopník československé tibetologie. V letech 1994-2002 byl ředitelem Orientálního ústavu Akademie věd ČR, kde založil jedinečnou Tibetskou knihovnu.. Od r. 2003 je emeritním profesorem Masarykovy univerzity v Brně a členem Vědecké rady Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Je též členem International Association for Tibetan Studies a European Association of Chinese Studies. Již přes 30 let publikuje u nás i v zahraničí; tato publikace je zatím poslední z dlouhé řady jeho vědeckých knih, překladů a odborných studií. * * * STRUČNĚ Z OBSAHU: Stručně z dějin poznávání Tibetu ? Tibet v čínských pramenech a u antických autorů ? Tibet v dílech prvních evropských cestovatelů 13.-18. století ? Pokusy o christianizaci Tibetu – italští jezuité a kapucíni ? Zrození tibetologie – Maďar Kőrösi Csoma Sándor ? Putování francouzských lazaristů J. Gabeta a E.-R. Huca do Lhasy ? Moravský misionář Heinrich August Jäschke ? Ferdinand Stoliczka, himálajský výzkumník moravského původu ? Plejáda ruských výzkumníků Tibetu 19. a 20. století ? Gonbožab C. Cybikov ? První Čechoslováci ve Lhase: Vladimír Sís a Josef Vaniš ? ABC předních cestovatelů a výzkumníků Tibetu. Vázaná kniha, formát 24x16,5, 288 stran / 200 ilustrací a map. ISBN 978-80-88969-56-3.

 

OBSAH

 

ODDÍL  I.

Tibet – stručné encyklopedické heslo ....................................................................... 15

ODDÍL  II.

Stručně z dějin poznávání Tibetu .............................................................................. 31

ODDÍL  III.

Tibet v čínských pramenech a u antických autorů .................................................... 35

ODDÍL  IV.

Tibet v  dílech prvních evropských  cestovatelů 13.-18. století ................................ 43

Marco Polo  ....................................................................................................................... 43

Odorico de Pordenone   ....................................................................................................  52

Tzv. Mandeville ...............................................................................................................  55

Portugalec Antonio de Andrade   .....................................................................................  57

Rakušan Johannes Grueber a Belgičan Albert d’Orville .................................................  60

Ital Ippolito Desideri  .......................................................................................................  64

 

ODDÍL  V.

Pokusy o christianizaci Tibetu – italští jezuité a kapucíni ........................................ 73

ODDÍL  VI.

Zrození tibetologie – Maďar Kőrösi Csoma Sándor (1784-1642) ............................ 83

ODDÍL  VII.

Putování francouzských lazaristů J. Gabeta a E.-R. Huca do  Lhasy  …………….  91

ODDÍL  VIII.

Moravský misionář Heinrich August Jäschke ........................................................ 101

ODDÍL  IX.

Ferdinand Stoliczka (1838-1874), himálajský výzkumník moravského původu … 111

ODDÍL  X.

Kartografická záhada: Cangpo – Brahmaputra, nebo Iravadi?  .............................. 115

ODDÍL  XI.

Plejáda ruských výzkumníků Tibetu 19. a 20. století ............................................. 119

Potanin, Grigorij Nikolajevič  ......................................................................................... 119

Prževaľskij, Nikolaj Michajlovič  ................................................................................... 121

Pěvcov, Michail Vasiljevič  ............................................................................................ 127

Roborovskij, Vsevolod Ivanovič   ................................................................................... 129

Kozlov, Pjotr Kuz'mič   ................................................................................................... 130

Rerich, Jurij Nikolajevič  ................................................................................................ 133

ODDÍL  XII.

Gonbožab Cebekovič Cybikov (1873-1930)  ......................................................... 137

ODDÍL  XIII.

První Čechoslováci ve Lhase: Vladimír Sís a Josef Vaniš ..................................... 153

ODDÍL  XIV.

ABC předních cestovatelů a výzkumníků Tibetu   ................................................. 157

Bailey, Frederick Marshman ........................................................................................... 157

Beligatti da Macerata, Cassiano ...................................................................................... 159

Bičurin, Nikita Jakovlevič  .............................................................................................. 160

Bogle, George ................................................................................................................. 163

Bonvalot, Pierre-Gabriel  ................................................................................................ 164

Cabral, Jo?o  .................................................................................................................... 165

Das, Sarat Chandra  ......................................................................................................... 166

David, Armand  ............................................................................................................... 169

David-Néel, Alexandra  .................................................................................................. 170

Desgodins, Auguste  ....................................................................................................... 177

Dutreuil de Rhins, Jules Léon ......................................................................................... 178

Filchner, Wilhelm  .......................................................................................................... 179

Forsyth, sir Thomas Douglas  ......................................................................................... 181

Gill, William John  .......................................................................................................... 181

Grenard, Fernand ............................................................................................................ 182

Hedin, Sven Anders ........................................................................................................ 183

Hooker, sir Joseph Dalton ............................................................................................... 191

Kishen Singh ................................................................................................................... 192

Lóczy, Lajos (Ľudovít) ................................................................................................... 193

Manning, Thomas  .......................................................................................................... 194

Moorcroft, William  ........................................................................................................ 195

Nain Singh   ..................................................................................................................... 196

Obručev, Vladimir Afanasjevič  ..................................................................................... 197

Orléans, vévoda Henri d’   .............................................................................................. 199

Orville, Albert d’   ........................................................................................................... 200

Penna di Billi, Francesco Orazio della  ........................................................................... 201

Putte, Samuel van de  ...................................................................................................... 203

Rockhill, William Woodville  ......................................................................................... 204

Shaw, Robert Barkley  .................................................................................................... 206

Schlagintweitové, bratři .................................................................................................. 207

Stein, sir Marc Aurel  ...................................................................................................... 210

Széchenyi, hrabě Béla  .................................................................................................... 212

Tafel, Albert  ................................................................................................................... 214

Turner, Samuel  ............................................................................................................... 214

Ward, Francis Kingdon  .................................................................................................. 216

Younghusband, sir Francis Edward ................................................................................ 218

 

DODATKY 

1. Chronologie objevování a poznávání Tibetu    ................................................... 221

2. Další vybraná literatura k tématu    ..................................................................... 229

O autorovi ……...................................................................................................... 237

MAPOVÁ PŘÍLOHA ........................................................................................... 239

 

Seznam ilustrací:

Centrální Tibet  .......................................................................................................

14

Historické regiony Tibetu .......................................................................................

17

Tibetská náhorní plošina .........................................................................................

17

Mapa nejvýznamnějších archeologických lokalit ...................................................

19

Kmenové državy, tzv. "Malá království", před vznikem jednotné tibetské říše .....

21

Migrace Čchiangů    ................................................................................................

21

Mapa tibetské říše na přelomu 8. a 9. století ...........................................................

22

Východní Tibet mezi lety 1725 až 1950 .................................................................

22

Mongolsko-tibetská smlouva z r. 1913 ...................................................................

23

Územní nároky tibetské (nahoře) a čínské (dole) v r. 1914 ....................................

24

Čínská mapa Tibetu ................................................................................................

25

Mapa správního uspořádání Tibetu .........................................................................

26

Mapa znázorňující vývoj administrativního uspořádání Tibetu .............................

26

Vlajka samostatného Tibetu ....................................................................................

29

Zobrazení Šambhaly, hlavního města mýtické podzemní říše Agartha ..................

30

Fotografie Potaly z počátku 20. století   .................................................................

33

Sü Kuang-š' a Cchaj Ťin-čcheng, Si-cang sin č’  ....................................................

37

Mapa Hedvábné cesty   ...........................................................................................

40

Výsek z Ptolemaiovy mapy Asie (2. stol. n. l.)   .....................................................

41

Marco Polo (1254-1314)   .......................................................................................

43

Karavana, ilustrace z Marco Polova cestopisu   ......................................................

44

Příjezd Marco Pola do Hormuzu během zpáteční cesty z Číny)  ............................

44

Cesty bratrů Polových   ...........................................................................................

45

Nicolo a Maffeo Polovi odevzdávají Chubilajovo poselství papeži Řehořovi X. ..

46

Marco Polo na obrázku v prvním tištěném vydání jeho knihy z r. 1477.................

46

Stránka z Marco Polova Miliónu  ...........................................................................

47

Marco Polo na české poštovní  známce (autor  A.  Born) ......................................

51

Odorico de Pordenone, "bratr Oldřich Čech z Furlánska" (1286-1331) .................

52

Odjezd Odorica z Pordenone na misijní cestu (14. stol.) ........................................

53

Dalajlamovský palác Potala v kresbě Johannesa Gruebera (1661)  ........................

54

Ukázka z Mandevillova pseudocestopisu   .............................................................

56

Antonio de Andrade    .............................................................................................

57

Titulní list Andradova cestopisu   ...........................................................................

59

Pátý dalajlama na ilustraci ze spisu China Illustrata  .............................................

62

Itinerář Ippolita Desideriho z Góy do Lhasy  .........................................................

70

Příležitostné razítko vatikánské pošty k Desideriho výročí ....................................

71

Frontispice spisu Missio Apostolica Thibetano-Seraphica  ....................................

72

Dvě ilustrace ze spisu Missio Apostolica Thibetano-Seraphica .............................

79

A. A. Giorgi, Alphabetum Tibetanum, Roma 1762  ...............................................

80

Stránka z tibetského vydání Bible  ..........................................................................

82

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)  .......................................................................

83

Csomův tibetský slovník  ........................................................................................

83

Csomův hrob na hřbitově v Dardžilingu  ................................................................

88

Maďarská poštovní známka a pamětní medaile s portrétem Sándora Csomy ........

90

Cestopisy Josepha Gabeta a Evarista Huca  ............................................................

91

Joseph Gabet  (1808-1853)  ....................................................................................

92

Evariste-Régis Huc (1813-1860)  ...........................................................................

93

Trasa cesty Josepha Gabeta a Evarista Huca  .........................................................

94

Mapa asijských cest Josepha Gabeta a Evarista Huca  ...........................................

94

H. A. Jäschke se ženou a dalšími misionáři a tibetskými přáteli...............................

101

H. A. Jäschke, A Tibetan-English Dictionary, London 1881 ...............................

104

Klášter Hemis v Ladaku ........................................................................................

108

Ferdinand Stolička / Stoliczka (1838-1874), portrét od J. Mukařovského ...........

110

Pamětní deska Ferdinanda Stoliczky (Stoličky) ...................................................

113

Pomník Ferdinanda Stoliczky v hlavním ladackém městě Le ..............................

113

Cangpo (Brahmaputra) a Iravadi ..........................................................................

114

D’Anvillova "Carte generale du Thibet ou Bout-tan" z r.  1734 ..........................

118

Mapa expedic Prževaľského, Potanina a Pěvcova ................................................

120

Nikolaj Michajlovič Prževal'skij (1839-1888) ......................................................

121

První tibetská expedice generála Prževaľského (1879-80) ...................................

122

Expedice generála Prževaľského (1870-1985) .....................................................

123

Rukopis N.M. Prževaľského .................................................................................

124

Frontispice Prževaľského knihy ............................................................................

125

Mapa středoasijských expedic Prževaľského, Potanina a Pěvcova ......................

126

Expedice M.V. Pěvcova ........................................................................................

128

Fotografie 13. dalajlamy Thubtän Gjamccha na dobové pohlednici ....................

130

Turkičtí „kamenní mužíci“ v Chentijském ajmaku ...............................................

131

Mapa Kozlovových expedic – 1  ..........................................................................

131

Mapa Kozlovových expedic – 2  ..........................................................................

132

Jurij Nikolajevič Rerich   ......................................................................................

133

Rerichovi v Indii r. 1924, ………………………………………… ......................

133

Jurij Nikolajevič Rerich (portrét od Borise Kustodijeva , 1913) ..........................

134

Nikolaj Konstantinovič Rerich (portrét od Světoslava Rericha z r. 1933) ...........

134

Expedice Rerichových v letech 1925-1928   ........................................................

135

Gonbožab Cebekovič Cybikov (1873-1930)   ......................................................

137

Mapa Cybikovovy cesty zachycená ve formě dřevorytu  .....................................

138

Gonbožab Cybikov v kruhu své rodiny    .............................................................

139

G.C. Cybikov, Buddist palomnik u svjatyň Tibeta (vydání 1918/1919)  ..............

139

Plán Lhasy (podle plánu plukovníka Waddella z r. 1904) ....................................

141

Tibetský jak, používaný i jako nosič nákladů a jízdní zvíře .................................

142

Tibetská dáma na dobové pohlednici  ...................................................................

144

13. dalajlama na dobové pohlednici  .....................................................................

146

Mapy Cybikovových cest po Tibetě  ....................................................................

149

Památník Gonbožaba Cebekoviče Cybikova (1873-1930) v Urdo-Aga  ..............

151

Vladimír Sís  a Josef Vaniš  ..................................................................................

152

Vanišova fotografie Potaly  ..................................................................................

152

Fotografie Josefa Vaniše z Tibetu  .......................................................................

156

Plukovník Bailey s manželkou během návštěvy Jatungu v srpnu 1927   .............

157

Trasa Baileyho expedice  ......................................................................................

158

Titulní list a stránka Alphabetum Tangutanum sive Tibetanum (1773)  ...............

159

Nikita Jakovlevič Bičurin (1777-1853)   ..............................................................

160

Bičurinův plán Lhasy   .........................................................................................

161

Titulní strana Bičurinovy knihy  ..........................................................................

162

Bičurinova mapa Tibetu  ......................................................................................

162

Pierre-Gabriel Bonvalot  ......................................................................................

164

Bonvalotova ilustrace v knize Du Caucase aux Indes, a travers le Pamir  ...........

164

Klášter Tašilhünpo poblíž Žikace  ........................................................................

166

Sarat Chandra Das na jakovi  ................................................................................

167

Fotografie Sarat Chandra Dase  ............................................................................

168

Sarat Chandra Dasův slovník  ...............................................................................

168

Dvě tváře abbého Armanda Davida  .....................................................................

169

Alexandra David-Néel s Jongdänem  ...................................................................

170

Fotografie Alexandry David-Néel během jejího putování Tibetem .....................

171

Fotografie z frontispice knihy Alexandry David-Néel..........................................

171

Asijské cesty Alexandry David-Néel v letech 1911-1925 ....................................

172

Cesta Alexandry David-Néel do Žikace v r. 1916  ...............................................

173

Cesty Alexandry David-Néel v letech 1924-1925  ...............................................

174

Lama Jongdän   .....................................................................................................

176

Alexandra David-Néel     ......................................................................................

176

Jules Léon Dutreuil de Rhins  ...............................................................................

178

Wilhelm Filchner (snímek z r. 1912)  ...................................................................

179

Mapa s trasou Filchnerovy expedice   ...................................................................

179

Portrét Fernanda Grenarda na reklamě na čokoládu  ............................................

182

Sven Anders Hedin   .............................................................................................

183

Mapa Hedinových expedic v letech 1906-1908  ...................................................

184

Mapa Hedinových expedic v letech 1906-1935  ...................................................

185

Trasa Hedinovy expedice do Mustangu  ...............................................................

186

Sven Anders Hedin   .............................................................................................

187

Hedinova reportáž z cest po Tibetu  .....................................................................

187

Sven Hedin s Vernerem von Heidenstam  ............................................................

188

Osobní dopis Hedinovi od krále Oskara II.  .........................................................

188

Sir Joseph Dalton Hooker  ....................................................................................

191

Kishen Singh   .......................................................................................................

192

Lajos (Ľudovít) Lóczy   ........................................................................................

193

9. dalajlama Lungtog Gjamccho  ..........................................................................

194

Obraz H.J. Hearseye zachycující jeho putování s W.Moorcroftem do Tibetu .....

195

Nain Singh na indické poštovní známce  ..............................................................

196

Vladimir Afanasjevič Obručev  ............................................................................

197

Mapa Obručevových expedic  ..............................................................................

198

Bonvalotova ilustrace v knize Du Tonkin aux Indes  ...........................................

199

D’Orvillův učitel Martino Martini  .......................................................................

200

Stránky  spisu Francesca Orazia della Penna di Billi  ...........................................

201

Ukázka ze  spisu Francesca Orazia della Penna di Billi .......................................

202

William Woodville Rockhill  ................................................................................

204

Rockhillův plán Lhasy  .........................................................................................

205

Tibeťané na fotografii Williama W. Rockhilla  ....................................................

205

Pouliční scéna v Járkendu, obrázek z doby Shawovy návštěvy města .................

206

Bratři Schlagintweitové (Robert, Adolph a Hermann, 1847)  ..............................

207

Hermann von Schlagintweit ..................................................................................

208

Sir Marc Aurel Stein .............................................................................................

210

Mapa expedice M.A. Steina v Čínském Turkestánu 1906-1908 ..........................

211

Hrabě Béla Széchenyi ...........................................................................................

212

G. Kreitner ,hrabě Béla Széchenyi a L. Lóczy ......................................................

213

Mapa cesty expedice hraběte Széchenyiho, L. Lóczyho a G. Kreitnera ...............

213

Mapa expedic Bogla, Manninga a Turnera ...........................................................

215

Francis Kingdon Ward ..........................................................................................

216

Sir Francis Edward Younghusband ......................................................................

218

Mapa Younghusbandovy cesty z Pekingu přes Himaláj do Kašmíru....................

219

Titulní strana spisu China Illustrata Athanasia Kirchera (Amsterdam 1667) ......

228

Mapa Octava Asiae Tabula (Bernadus Sylvanus, Benátky 1511) ........................

240

Mapa Tibetu z r. 1570 ...........................................................................................

241

Mapa Sinarvm Imperii z r. 1658   .........................................................................

242

Tabula Geographica Hydrophylacium Asiae Majoris exhibens  ..........................

243

Mapa A New Description of Tartarie Roberta Modena (London 1687) ...............

243

Mapa La Gran Tartaria divisa nelle sue parti prinicpali (Řím 1693)   ..................

244

Mapa Scythia et Tartaria Asiatica Phillipa Cluveria (Leden 1697) ......................

245

Mapa Carte de Tartare (Paříž 1706) …..................................................................

246

Mapa De Koninkryken van Golconda, Tanssari, Pegu en Aracam (1706) ...........

247

Mapa Tibetu H.Molla z r. 1712 …........................................................................

247

Mapa Tibet Petit (Delisle, Covens & Mortier 1730) ............................................

248

Mapa La Chine, la Tartare Chinoise, et le Thibet (1734) .....................................

248

Mapa Imperii Russici et Tartaroae Universae (Norimberk 1732  ........................

249

Seutterova mapa Indie, Pakistánu, Tibetu a Afghanistánu z r. 1740 ....................

250

Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae Mappa Geographica ........................

251

A New & Accurate Map of the Whole Russian Empire (Londýn 1747) ..............

252

Carte De L'Empire de la Chine (Pierre François Tardieu, Paříž 1784) ................

252

Carte de la Perse, de la Georgie, et de la Tartarie Independante (1780) ...............

253

Mapa Tartarie Independante (Rigobert Bonne, Paříž 1787) .................................

254

Mapa Tartarie Independente (Rigobert Bonne, Paříž 1791) .................................

255

Mapa Thibet,Mongolia, & Mandchouria. John Tallis’ Atlas of the World 1851..

256

Mapa Asie Augusta Mitchella z r. 1869  ..............................................................

257

Mapa Tibetu z r. 1876  ..........................................................................................

258

Mapa Tibetu z r. 1897 s vyznačením misijních stanic …………………..............

259

Mapa Tibetu – expedice manželů Rijnhartových, 1898 .......................................

260

Mapa Tibetu z r. 1906 ...........................................................................................

260

Kozlovova mapa východního Tibetu z r. 1900 .....................................................

261

Mapa indicko-tibetského pohraničí,  Royal Geographical Society – 1914 ...........

262

Mapa východního Tibetu,  Royal Geographical Society – 1919 ..........................

262

Mapa MacMahonovy linie, britské demarkační čáry z r. 1914 ............................

263

Mapa Mustangu ....................................................................................................

263

Čínská mapa Tibetu ..............................................................................................

264

 

Více na webu: http://www.cadpress.sk/tibet.htm

Vydavatel: CAD Press
Kategorie: Tibet
Y2IxZ