logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »DVD / VHS / CD»Military / Sebeobrana »KRAV MAGA / KAPAP » Náboženské tradice Asie - 2


        

Náboženské tradice Asie - 2

Čína, Japonsko, Korea, JV Asie, Srí Lanka

 

Číslo produktu: WER2
Autor: Werner Karel
:
běžná cena 23,00 €
Naše cena:
19,00 €

do košíka:
  ks  
Vydavatel: CAD Press

(doprodej / poslední kusy)

B5, 400 str, Vaz. Kniha. Obsah: Čína, Japonsko, Korea, JV Asie, Srí Lanka. Předmluva prof. Oldřich Král

Předmluva

 

Wernerovy Náboženské tradice Asie mají pro českého čtenáře nepochybnou hodnotu originálního pokusu českého religionisty s výjimečně širokým rozhledem a zkušeností v teorii a praxi současného světového religionistického diskursu. Od studií filozofických, historických a indologických sledoval ve svých studiích vždy především zřetel kulturně srovnávací v dimenzích obecnějších otázek filozofických.

Jako sinolog mohu přínos průkopnického přístupu profesora Karla Wernera ocenit především z pohledu čtenáře jeho poučeného a inspirativního vhledu do historicky a myšlenkově nejednoduché problematiky východoasijského regionu. Běžné, zdánlivě univerzální kategorie religiózního myšlení tam často selhávají. A přece, anebo právě proto, je tak důležité zapojovat tento svébytný region do soumezných obrazů dějin a typologií různých soustav a tradic náboženských v náležité spojitosti se soustavami a tradicemi etickými, jako těmi aspekty filosofického myšlení, jež mají k religiozitě nejblíže.

Profesor Werner právě toto činí s nejvyšší mírou korektnosti a invence, bez zjednodušování, oduševněle, srozumitelně. Jako autor umí vyjít vstříc svému čtenáři, aniž by se vzdaloval meritu svého předmětu. Nové opravené a prohloubené vydání tohoto díla je záslužný počin.

V současné české odborné literatuře zůstanou nejspíše tyto jeho dva svazky nadlouho nezastupitelné. Jedinečnými zůstanou i kdybychom se v budoucnu, jak vřele doufám, dočkali od mladší generace orientalistů a religionistů jiných souborných děl, jako tolik potřebného aktuálního výrazu nové generace ideje obecné a srovnávací.

prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

Filozofická fakulta UK

 

 

Lze jen uvítat, že se prof. Wernerovi i vydavatelství CAD PRESS podařilo připravit a nově publikovat přepracované a rozšířené vydání díla Náboženství Asie. Oceňuji zvláště propojení výkladu o historickém vývoji tradičních filozofických a náboženských proudů tak obrovského regionu (jmenovitě i v oblasti Dálného východu), a jejich střetů s domácími tradicemi, mírou vzájemného ovlivňování i specifickými rysy, jež tyto proudy postupně nabývaly v novém prostředí v jednotlivých zemích.

Partie týkající se Koreje dokazují, že autor i v tak odlehlé zemi, vzdálené jeho původní specializaci, získával cenný nový materiál konzultacemi a terénním výzkumem v daném teritoriu.

Za velkou přednost Wernerova vědeckého díla pokládám též zařazení aktuálních informací o "nových náboženstvích", o nichž je toho stále známo poměrně málo. Toto cenné dílo se nepochybně stane vítaným zdrojem poučení i inspirací v dalším bádání jak pro akademické kruhy a studenty, tak pro široký okruh specialistů a čtenářů zaměřených na bádání a komparatistiku v oblasti vývoje myšlení, religionistiky, kultury i transformací různých náboženských proudů a představ v četných nových "náboženstvích" a sektách současného světa.

doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc.

Ústav Dálného východu FF UK

 

Obsah

 

O autorovi..................................................................................................................... 13

Úvodem ? O povaze asijských náboženských tradic............................................. 15

 

Část I. NÁBOŽENSKÁ SCÉNA JIHOVÝCHODNÍ ASIE

1. JEDINEČNOST LANKY.............................................................................. 29

“Nežli přišel Buddha”...................................................................................... 29

Dvojí tradice Buddhových návštěv.................................................................. 32

Zakotvení buddhismu....................................................................................... 33

Svěření pálijského kánonu písmu a příchod mahájánových nauk................. 34

Théravádová renesance a politický úpadek..................................................... 39

Ekleziastické problémy buddhismu v Kandy................................................. 42

Stopy mahájánové a vadžrajánové praxe......................................................... 44

Ostrovní hinduismus a jeho vliv na buddhismus............................................ 48

“Osiření” a obnova se západní pomocí........................................................... 51

 

2. BUDDHISTICKO-HINDUISTICKÁ IMPÉRIA ZADNÍ INDIE

2.1. Posvátné hory a “božští” králové............................................................... 57

Obecné pozadí.................................................................................................. 57

2.2. Barmské experimenty.................................................................................. 62

Tři buddhistická království a první sjednocení Barmy.................................. 62

Legenda o Buddhových vlasech a návštěvách................................................. 67

Válčící králové a řevniví mniši........................................................................ 69

Krize za britské nadvlády a stav po osamostatnění........................................ 74

Duchovní obroda.............................................................................................. 76

2.3. Buddhistická království Thajska................................................................ 78

Obchod a dveře k osvícení............................................................................... 78

Od taiských komunit k thajským královstvím................................................ 80

Kráčející Buddha a vize duchovního vesmíru................................................ 83

Buddhistické impérium s bráhmanským základem........................................ 85

Cesta k modernosti.......................................................................................... 88

2.4. Metamorfózy kambodžského náboženství................................................. 96

Náboženstvím k státnosti................................................................................. 96

První sakrální monarchie................................................................................. 97

Pozemský obraz kosmu................................................................................... 99

Angkor Wat (“městský chrám”) a Bajon s tvářemi Pána světa................... 101

Úpadek a cesta do propasti............................................................................ 104

Nultý rok a cesta z propasti........................................................................... 110

 

2.5. Vietnamská šachovnice.............................................................................. 113

Legendární a historické počátky................................................................... 113

Čampa a indočínské setkání.......................................................................... 115

Sjednocování a dělení Vietnamu.................................................................. 119

“Pod ochranou Quan Am (č. Kuan-jin, Guanyin, Kuan-yin)”..................... 126

Sekty a menšinová náboženství..................................................................... 126

 

3. BRÁHMANISMUS A BUDDHISMUS OSTROVNÍCH KRÁLOVSTVÍ

3.1. Ś Vidžaja ? “Země vítězství”................................................................. 133

Ztracený most................................................................................................ 133

Monzun a civilizace....................................................................................... 134

Na vrcholu slávy a sestup.............................................................................. 137

3.2. Javánská enigma.......................................................................................... 140

3.2.1. Před vstupem na práh tajemna............................................................ 140

3.2.2. Kamenné mysterium........................................................................... 142

3.2.3. Od synkretismu k islamizaci.............................................................. 155

 

 

Část II. NÁBOŽENSTVÍ V ČÍNĚ A V KOREJI

1. NÁBOŽENSKÉ A NAUKOVÉ SMĚRY ČÍNY

1.1. Počátky a výhledy......................................................................................... 169

Nejstarší náboženské představy.................................................................... 169

Základní rysy čínského myšlení................................................................... 173

1.2. Taoismus (Daoismus).................................................................................. 175

Základní úvahy................................................................................................ 175

1.2.1. Filozofická tradice.............................................................................. 177

1.2.2. Další osudy taoismu (daoismu)......................................................... 181

1.3. Konfucianismus............................................................................................ 187

Charakter hnutí a historický kontext............................................................ 187

Kchung-fu-c’ (Kongfuzi, Kung-fu-tz?, Konfucius).................................... 188

Meng-c’ (Mengzi, Meng-tz?,, Mencius)...................................................... 191

Sün-c’ (Xunzi, Hsün-tz?)............................................................................... 192

Konfucianismus za dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. - 220 n. l.).............. 193

Vývoj k neokonfucianismu............................................................................ 196

1.4. Buddhismus................................................................................................... 199

1.4.1. Počátky a šíření................................................................................... 199

1.4.2. Školy a směry čínského buddhismu................................................... 204

1.5. Křesťanství a náběh k novým hnutím...................................................... 219

1.5.1. Etapy křesťanství................................................................................. 219

1.5.2. Náběh k novým náboženstvím a další osudy křesťanství.................. 223

1.6. Islám a Čína................................................................................................... 231

 

2. KOREJSKÁ KŘIŽOVATKA

2.1. Historické pozadí......................................................................................... 233

2.2. Náboženský vývoj.......................................................................................... 236

2.2.1. Šamanismus a “korejské náboženství”............................................... 236

2.2.2. Taoismus.............................................................................................. 240

2.2.3. Buddhismus......................................................................................... 241

2.2.4. Konfucianismus.................................................................................. 253

2.2.5. Křesťanství a “nová náboženství”....................................................... 261

 

 

Část III. NÁBOŽENSKÉ CESTY JAPONSKA

1. ŠINTOISMUS A JEHO NÁRODNOSTNÍ A HISTORICKÝ RÁMEC

1.2. Počátky a formování.................................................................................... 269

Předhistorie a první známky náboženství..................................................... 269

Cesta k císařskému kultu............................................................................... 270

“Vznik” šintoismu, šamanismus a kult císaře.............................................. 272

1.2. Šintoismus jako tradice a náboženství..................................................... 275

1.2.1. Charakter šintoismu a jeho literatura................................................ 275

1.2.2. Náboženská dimenze šintoismu......................................................... 280

1.2.3. Metamorfózy šintoismu..................................................................... 293

 

2. BUDDHISMUS

2.1. Buddhismus jako politický nástroj.......................................................... 303

Zakotvení buddhismu v Japonsku.................................................................. 303

Zvláštní ráz japonského buddhismu.............................................................. 304

2.2. Doba rozmachu buddhismu a růstu sektářství....................................... 306

2.2.1. Období Nara (710-794)...................................................................... 306

2.2.2. Období Heian (794-1184)................................................................. 310

2.2.3. Období Kamakura (1185-1333)........................................................ 319

2.3. Ústup ze slávy a konsolidace...................................................................... 327

Ženatí kněží a válčící kláštery....................................................................... 327

Příchod křesťanství........................................................................................ 329

“Dřímající” buddhismus................................................................................ 330

“Probuzení” z dřímoty a nové výhledy......................................................... 331

Buddhismus širokých vrstev......................................................................... 334

 

3. ZVLÁŠTNOSTI JAPONSKÉHO SYNKRETISMU

3.1. Stopy taoismu v šintoismu a buddhismu................................................. 336

3.2. Konfucianismus............................................................................................ 337

První konfuciánská ústava............................................................................. 337

Válečná kultura samuraje.............................................................................. 338

Bludné cesty samurajského neokonfucianismu.......................................... 340

3.3. Buddhisticko-šintoistický synkretismus................................................ 342

Obecné trendy................................................................................................ 342

Rjóbu šintó (Škola “paralelní cesty bohů”)................................................. 343

Ičidžicu šintó (Škola “jedné pravdy”)........................................................... 345

Jui-icu šintó (“Jedinečná” cesta bohů)......................................................... 345

3.4. “Nová náboženství”...................................................................................... 347

Charakter nových náboženství....................................................................... 347

Tenri-kjó (Náboženství božské moudrosti)................................................. 347

Ómoto-kjó (Náboženství “velké základní nauky”)...................................... 348

Seičó-no-ie (Hnutí pro šíření duchovních pravd)....................................... 349

Náboženská exploze po roku 1945.............................................................. 349

 

Bibliografie .............................................................................................................. 351

 

Slovníček nejdůležitějších pojmů.......................................................................... 383

Slovníček důležitějších jmen a názvů.................................................................... 390

Rejstříky

Věcný a pojmový rejstřík........................................................................................ 395

Rejstřík jmen a názvů............................................................................................... 405

 

OBSAH 1. SVAZKU................................................................................................. 422

 

Podrobnosti na

http://www.cadpress.sk/werner.htm

 

 

Vydavatel: CAD Press
MjgxNjd