logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »Novinky & naše bestsellery»Knihy - NOVINKY / DOTISKY* » Angelologie dějin - 2.díl (české vydání)


        

Angelologie dějin - 2.díl (české vydání)

Synchronicita a periodicita v dějinách (doprodej)

 

Číslo produktu: angelologie2cz
Kategorie: mystika
Autor: RNDr. Emil Páleš
EAN kód: 9788097068820
běžná cena 75,00 €
Naše cena:
69,00 €
Vydavatel: SOPHIA

Při objednávce předem neúčtujeme poštovné!

české i slovenské vydání!

 

552 plnobarevných stran formátu A4

v plátěné vazbě s laminovaným přebalem

1186 barevných ilustrací, 268 grafů a 64 tabulek.

Vyd. Sophia, Bratislava, 2012.

 

 

Maloobchodní cena: 1500 Kč

 

Je dávno známou, ale nevyřešenou záhadou kulturních dějin, že tvořiví géniové – vědci, umělci, filosofové, političtí a náboženští vůdci – přicházejí ve vlnách. Na různých místech světa se vynořuje podobné estetické cítění, stejné myšlenky, filosofické intuice a umělecké styly. Lidé na odlehlých místech nezávisle na sobě pracují na stejných problémech, nacházejí původní řešení a podávají zprávy o okamžicích inspirace – vnuknutích s podobným obsahem. V závislosti na dobovém kulturním kontextu se tyto zážitky inspirace vykládají jako zjevení Boha či bohů, andělů, múz, předků nebo se připisují neprobádaným schopnostem lidského mozku.

 

 

Tato kniha přináší první důkladnou evidenci o statisticky nenáhodném, synchronním a periodickém charakteru vln tvořivosti v celosvětových dějinách. V kolektivním podvědomí lidstva se odehrává pomalé cyklické střídání duševních dominant (archetypů), což se odráží v transfiguraci hodnotových žebříčků, ve střídání náboženských kultů, paradigmat vědeckého myšlení a v politických restrukturalizacích společnosti.

 

Časové zákonitosti a podobu těchto proměn ducha znali již naši předkové. V mytických vyprávěních a obrazech božstev nám odkázali zhuštěnou zkušenost, moudrost o zákonitostech vývoje člověka a přírody. V západní tradici se hovořilo o sedmi archandělech, kteří se cyklicky střídají jako duchové času a inspirují epochy podbarvené pokaždé jinou, specifickou duchovní kvalitou. I další civilizace vyprávějí o periodickém příchodu a odchodu duchovních mocností, které zasahují do lidských dějin. Tyto údaje, až doposud považované za fikci, odpovídají reálným kulturním a politickým vlnám v dějinách.

 

Podle starých názorů tytéž duchovní mocnosti, které v dávných dobách utvářely přírodu, ovlivňují i dějinné epochy a inspirují životní období v biografii jednotlivce. Skutečně, kulturní morfologie dějinných epoch koresponduje s psychickými konfiguracemi schopností a vlastností typickými pro různá věková stádia: romantismy jsou periodickou světovou pubertou, věky pustošení periodickou krizí středního věku; existují dětské a stařecké epochy dějin.

 

Také v dějinách přírody – v proměnách stavby a chování rostlin a zvířat v různých geologických epochách – pozorujeme psycho-fyziologické vzorce, které jsou analogické kulturním vzorcům v dějinách a typem osobností v psychologii. Tam se projevují jako konvergence (vznik podobných živých forem), které se nedaří vysvětlit ani dědičností, ani přizpůsobením se prostředí. Nepříbuzní živí tvorové žijící v rozdílných prostředích procházejí současně analogickou tělesnou přestavbou a objevují podobné vzorce chování, aniž bychom chápali proč.

Starověká a středověká nauka o andělech se ukazuje být čímsi víc, než se dosud myslelo. Po sedmi stech letech ji znovuobjevujeme jako disciplínu, která měla svůj reálný předmět a obsahovala poznatky, které mají obrovský význam i pro naši současnost.

Obsah knihy

Předmluva

Orifiel

Saturnská osobnost

Démon závisti. Kyselost

Olověný proces v přírodě a v člověku

Stáří, zima života

Trůny, duchové vůle

Saturnská božstva. Paměť

Původ ras

Plnost a prázdnost písma

Orifiel a Římané

Dva talenty Římanů: rétorika a historie

Orifiel a dějiny dějepisu

Orifiel jako zákonodárce

Orifiel a centralistický imperialismus

Orifiel v poříčí Indu a Nilu

Vznik císařství. Augustův Řím a čchinská Čína

Podobnosti mezi Římem a Čínou

Limes romanus a čínská zeď. Saturn jako hranice sluneční soustavy

Ašókova Indie. Orifiel v Americe

Justinián. Malý Orifiel

Zrod absolutismu

Amerika, nový Řím

Orifiel a monumentální architektura. Megality a pyramidy

Kámen jako stavební materiál orifielského věku

Orifielská signatura v architektuře

Románský sloh

Lebka a makovice. Sférické tvary v přírodě

Španělská móda

Eleatští filosofové. Eternalismus a temporalismus

Stoická filosofie

Determinismus a mechanicismus. Descartův anděl

Romanizace římskokatolické církve

Hvězdná chvíle Vatikánu. Boj o investituru

Jezuité

Campanellův „Sluneční stát“

Jezuitský stát v Paraguayi

Konzervativci a liberálové

Temnosvit v malbě. Psychologie černé barvy

Pochmurní králové

Synové Ptaha a Saturna

Benediktinské mnišství

Poustevnické hnutí kolem roku 1000

Kajícníci, poustevníci, asketi

Puritáni. Amiši

Starý a mladý čas

Urania, múza astronomie

Hraniční obory astronomie

Mechanika, optika, mineralogie

Rodina saturnských věd

Mumfordův mýtus o megastroji

Geologický věk Kozoroha

Dlouhověkost

Postupné vtělování duše během těhotenství

Obsedantně kompulsivní porucha osobnosti

Kdo je archanděl Uriel?

Anael

Knížectví, duchové národů

Venuše v astrologii a astronomii

Paní lásky a krásy

Venuše jako rodička a ochránkyně mrtvých

Venuše a Mars. Láska a válka

Kosmologie Inků

Solovjov o Krásnu

Puberta

Těstovitost a ostrost písma

Sladká chuť. Vídeň

Venušina země: Sýrie

Anael a praslovanština

Uzzaelova porážka

Povýšení Inanny. Sargon akkadský

Synové a chráněnci Afrodity. Zjevení Marie

Anaelský Řím. Rodina

Hudba, tanec a móda v anaelském Římě

K rozpadu Římské říše

Teotihuacán. Nazca

Gotická móda

Vlasy. Pozdní rokoko a empír

Hippies, děti květin

Archanděl Anael a dějiny hudby

Klasická hudba. Mýtičtí zpěváci

Mimoevropská hudba

Sangamová a kávjová poezie. Vtělení Sarasvatí

Archanděl Anael a poezie

Venušské literární druhy. Lyrika

Krajinomalba. Zahrady

Citovost výtvarného umění

Inspirátorka krásných umění

Paleolitické Venuše

Jeskynní malby v Altamiře. Pravěký věk Vah

Mystická láska jako cesta k Bohu

Šaktismus

Alvárové. Bhaktické hnutí v 8. století

Exploze zbožnosti ve 13. století

Svatý František a Džaláluddín Rúmí

Serafínský rytmus duchů lásky

Trubadúři a dvorní láska

Německá mystika, súfismus a zen

Slavní milenci

Ženy na královském trůně

Krásní králové

Prorokyně, vědkyně a filosofky

Krásné ženy a soumrak království

Romantismus

Helénistický romantismus

Epikureismus

Prométheus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantismus ve Vietnamu

Napoleon Bonaparte

Sorokinova studie nepokojů v Evropě

Leeova křivka nepokojů v Číně

Revolucionáři, mystici a heretici

Anarchismus

Popperův omyl

Vznik nacionalismu

Vznik heraldiky

Proč romantici umírají mladí

Tuberkulóza jako venušský démon

Lucifer, padlá Jitřenka

Venušská porucha osobnosti – narcismus

Mučednictví a sebevraždy

Alchymie. Vznik chemie

Dějiny psychologie

Dějiny zoologie

Venušská rodina umění a věd

Měděný proces v přírodě. Duševní měď

Estetický psychologický typ

Fyziognomie krásy

Venušská fyziologie

Venušská embryologie

Barevnost a krása v přírodě. Geologický věk Vah

Vznik hlasu

Vznik létání

Lucidní snění

Vznik sociálních vazeb

Vznik teplokrevnosti

Venušská metamorfóza. Puberta přírody

Tělesná výška v minulosti

Venušská chemie. Aromatičnost, dusík

Rozdělení pohlaví a vznik smrti. Smysl krásy a lásky

Sedm archandělů na kresbách Davida Newbatta

Hudobní a výtvarné zobrazení andělů

Archanděl Gabriel

Archanděl Rafael

Archanděl Anael

Archanděl Michael

Archanděl Samael

Archanděl Zachariel

Archanděl Orifiel

Citovaná literatura

Prameny ilustrací

podrobnosti - ukázky

http://www.cadpress.sk/angelologie2_cz.pdf

Vydavatel: SOPHIA
Kategorie: mystika
NDMzYmJi