logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »Novinky & naše bestsellery»Knihy - NOVINKY / DOTISKY* » DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku


        

DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku

Dr. Miloš Jesenský

 

Číslo produktu: _ DEJINY_alchymie
EAN kód: 9788088969679
Naše cena:
16,90 €

do košíka:
  ks  

ISBN 978-80-88969-67-9

EAN 9788088969679

Váz. kniha, 440 stran, formát 24x17 cm

 

 

 

Dr. Miloš Jesenský, PhD. je renomovaný slovenský badatel a publicista. V letech 1995-1999 pracoval jako samostatný odborný pracovník Historického oddělení Východoslovenského muzea v Košicích, kde se specializoval na dějiny farmacie. medicíny a alchymie. Od r. 1998 působil jako externí aspirant Historického ústavu Slovenské akademie věd. Od roku 2008 působí ve funkci ředitele Kysuckého muzea v Čadci a zároveň externě přednáší muzeologii na Žilinské univerzitě.

K dnešnímu dni vydal přes 40 knižních titulů v českém, slovenském a polském jazyce. Jeho publicistická činnost byla ohodnocena řadou ocenění, jako je "Křišťálový tygr" (1998), "Weberova cena" (2013) a "Mimořádná mezinárodní cena E.E. Kische"(2015).

 

Recenzovali:

PhDr. Mgr. Dušan A.T. BELKO, PhD. (Katedra etnológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre)

Prof. RNDr. Jozef ČIŽMÁRIK, PhD., Dr.h.c. (Katedra farmaceutickej chémie FaF UK Bratislava)

Doc. PhDr. Martin JAVOR, PhD. (Inštitút histórie, Filozofická fakulta PU v Prešove)

Prof. RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc. (Katedra fyzikální a makrom.chemie PřF UK v Praze)

Doc. Mgr. Pavol MATULA, PhD. (Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave)

Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ (Katedra etiky a psychologie, TF JČU v Č. Budějovicích)

Prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD., Dr.h.c. (Fakulta baníctva, Technická univerzita v Košiciach)

Prof. Ing. Michal UHER, DrSc. (Katedra organickej chémie, FCHPT STU Bratislava)

 

 

ANOTACE / RECENZE:

Dějiny alchymie patří k oblastem přírodních věd, jejichž studium patří k velmi obtížným, už proto, že tato nauka existovala téměř dvě tisíciletí, a objevila se na třech kontinentech. Na její dlouhé pouti nalézáme úspěchy i ztroskotání. Tím hlavním bylo u praktikující alchymie marné hledání kamene filosofů a transmutace obecných kovů v drahé chemickou či metalurgickou cestou, případně oběma najednou. Alchymisté netušili, že to není možné a právě tímto hledáním, ve skutečnosti marným, prokládali cestu budoucí chemii. Stejně neúspěšně skončily pokusy o přípravu univerzálního léku. To jsou jen dvě oblasti alchymie, která však zahrnovala mnohem více, jak to naznačuje tato kniha.

Je zaměřena na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané, a je to oblast, kterou zahraniční odborná literatura vesměs opomíjí, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. I v něm se ale obvykle pozornost soustřeďuje na dvojici John Dee – Edward Kelley. Jednotlivé bloky knihy představují čtenáři rovněž domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku.

Hlavním přínosem této knihy o historii alchymie je její zaměření na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané a zahraniční odbornou literaturou vesměs opomíjené, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. Jednotlivé části knihy představují čtenáři hostující i domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Přičemž právě poslední ze zmiňovaných oblastí byla dlouhou dobu doslova terra incognita zdejší historiografie.

Jelikož však teritorium někdejší polsko-litevské unie zahrnovalo kromě Litvy i podstatnou část dnešní Ukrajiny a Běloruska, stejně jako byla vzájemně propojena historie česká a rakouská, potažmo slovenská a maďarská (uherská), nepředstavuje de facto předmětné pojednání jen dějiny alchymie na území Koruny české, Polska a Slovenska, nýbrž v celé střední a východní Evropě, navíc s přesahem na alchymistickou scénu regionů dalších, vzhledem k tomu, že na rozvoji středoevropské alchymie se podíleli renomovaní alchymisté němečtí, francouzští, angličtí, italští a švýcarští, i díky pobytu českých studentů na univerzitách v Německu, Francii a Itálii!

Je mimořádnou zásluhou autora, jenž je neobyčejně zdatným badatelem, že tento svět odkrývá, a kniha tak poskytuje velmi fundovaný pohled na alchymii v podstatné, dosud přehlížené části Evropy.

Prof.RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc.

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

 

Kdyby se v Čechách a na Slovensku pořádala soutěž o knihu roku, nepochybně by do této soutěže byla zařazena kniha slovenského autora Miloše Jesenského Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku (CAD Press Bratislava 2016).

Toto obsáhlé, bohatě ilustrované a četnými historickými a literárními prameny doložené dílo, ač přísně vědecky psané, je čtivým způsobem podaný přehled dějin alchymie v Čechách, v Polsku a na Slovensku, zasazený do rámce dějin západní alchymie, esoterických hnutí i vědy. V obsahově bohatím úvodu prof. V. Karpenka je čtenář seznámen s fenoménem alchymie také v jeho vlastní podstatě metafyzické a praktické. Předmětné dílo je tak nejen fascinujícím přehledem dějin alchymie, ale i její, z vědeckého i esoterického hlediska nahlížené doktríny. Studovat bohatě ilustrovaný obsah a jedinečně pojatý obsah této knihy je nezapomenutelný zážitek duchovního dobrodružství v pozitivním smyslu

vzrušujícího poznávání. Dílo v tomto smyslu patří nepochybně k nejlepším v dané kategorii odborných publikací.

Prof.PhDr. Milan NAKONEČNÝ

 

 

Autor ve své práci předkládá pokus o komplexní historiografické zpracování existence fenoménu alchymie a působení jejích adeptů ve vybraných středoevropských zemích. Populárně-naučnou formou se snaží čtenářům zpřístupnit bazální historicko-geografické, ale i další kontexty alchymie jako protovědecké disciplíny, jejíž adepti se na základě jistých teoreticko-noetických postulátů i praktických zkušeností usilují o uskutečnění radikálních proměn materie.

Autor však přitom neulpívá jen na zjevném povrchu standardního popisu přírodovědných a historických skutečností, ale ve vícerých textových pasážích pozornému a vnímavému čtenáři odhaluje i tradiční pojetí, konkrétní postupy, pravidla a podstatné principy filozoficko-mystického rozměru vnitřní alchymie, neboť skuteční adepti alchymie si byli a dodnes i jsou plně vědomí neoddělitelné provázanosti svého vnějškově přírodovědného laboratorního úsilí se snahou o vnitřní zdokonalování sebe samých.

Zajímavými a podnětnými informacemi autor upozorňuje i na fakt, že v době, kdy západoevropská alchymie začala opouštět toto tradiční pojetí, tak adepti alchymie působící na území dnešního Slovenska, Moravy, Slezska, Čech a Polska setrvali na vzájemném zasnoubení technologického a filozofického segmentu alchymistického úsilí.

Výsledkem autorovy teoreticko-poznávací činnosti je plnohodnotná monotematická práce, která celkovou šířkou záběru, obsahem i rozsahem zpracování předkládané problematiky, je zřejmě bohatým informačním přínosem z vybraného okruhu dějin alchymie. Svým zpracováním tak zorientuje a zaujme nejen vnímavého a hledajícího laika v oblasti alchymie, ale je dobře využitelná i pro obeznámeného profesionála, například ve vzdělávací sféře.

PhDr. Mgr. Dušan Augustin Teodor BELKA, PhD.

 

„Zdalo by sa, že dlhoročný bádateľ histórie alchýmie na Slovensku, Miloš Jesenský, nás už nemôže ničím prekvapiť, no jeho najnovšia kniha Dějiny alchymie v Českých

zemích, v Polsku a na Slovensku svedčí o opaku. Rozsiahla vyše štyristostranová publikácia prináša podrobný prehľad vývoja tejto protovedeckej disciplíny hraničiacej s mystikou na území strednej Európy a nenecháva nás na pochybách, že autor dokáže umne skĺbiť svoje hlboké odborné znalosti s ich veľmi prístupnou prezentáciou vhodnou aj pre laického čitateľa.“

Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

 

 

Obsah:

PŘEDMLUVA: Alchymie, svět hledání 7

DEFINICE A CÍLE ALCHYMIE 21

ALCHYMIE V HISTORII VĚDY A TECHNIKY 31

Alchymie v systému dobového poznávání 31

Alchymie v historii vědy 32

Chemické technologie v 15. a 16. století 36

Chemické technologie v 17. a 18. století 45

 

ALCHYMIE V RÁMCI EVROPSKÝCH DĚJIN 49

Chronologie evropské alchymie 49

Dějinný nástin evropské alchymie 53

 

PEREGRINATIO PER ALCHYMIAM: CESTY STŘEDNÍ EVROPOU 69

Cesta Alberta Laskiho do Anglie 69

Dee a Kelley v Polsku 77

Dee a Kelley na Slovensku 85

Dee a Kelley v Čechách 91

Paracelsův pobyt na Moravě a Slovensku 107

 

ALCHYMIE V POLSKU 115

Počátky alchymie v Polsku. Paracelsovi stoupenci. 115

Rozmach alchymie v 16. století 119

Polské duchovenstvo a kritika alchymie 124

Michał Sędziwój ze Skorska 129

Soumrak alchymie v Polsku 134

 

ALCHYMIE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU 137

Počátky alchymie v zemích Koruny české 137

Alchymie rudolfínské doby. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel. 157

V císařských službách: Oswald Croll a Michael Maier 167

Voynichův rukopis 179

Alchymie na dvoře Viléma z Rožmberka 203

Bavor Rodovský z Hustiřan 213

Alchymisté na budyňském panství 241

Alchymistický mecenát Karla st. ze Žerotína 243

Alchymisté 17. a 18. století. 247

Od Daniela Stolcia po Krištofa Bergnera 247

 

ALCHYMIE NA SLOVENSKU 251

Chronologie alchymie na Slovensku 253

Počátky alchymie v klášterech a městech 255

Alchymistický sborník Ondreje Smoczkého 261

Alchymistické rukopisy z 15. a 16. století na Slovensku 283

Alchidemia magistri Friderici 291

„Zemské klíče“ liptovské provenience 318

Alchymie ve vztahu k padělání mincí v 14.-16. století 321

Fenomén "cementačních vod" 327

Peter Rosenauer a jeho současníci333

Alchymistické dílo Mikuláše Oláha? 337

Alchymie a palatin Juraj Turzo 355

Alchymie v období stavovských povstání 361

Matej Bel a vegetabilní zlato 381

Alchymie v závěrečné fázi vývoje – Páter Cyprián 386

Pavol Doleviczényi, poslední slovenský alchymista 399

 

Použitá literatura 405

Tematická bibliografie 409

Jmenný registr 437

 

 

 

 

VÍCE VIZ http://cadpress.sk/alchymie.htm

YTkyMTk2O