logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?


        

Za hranicemi fyziky a psychologie

Úvod do humanistické psychotroniky (doprodej)

 

Číslo produktu: _VALEK
Kategorie: psychotronika
Autor: Válek Oldřich
běžná cena 22,00 €
Naše cena:
19,00 €

do košíka:
   
Vydavatel: CAD Press

Poslední kusy!!

O AUTOROVI: Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem). Zabývá se mezioborovou (hraniční) problematikou psychologie a fyziky, která je součástí popisného aparátu a metodiky psychotroniky. Jako badatel zařadil psychotroniku do systému vědy, zpracoval základní teoretickou koncepci psychotroniky, vytvořil model širší lidské psychiky a v současnosti pracuje na konceptu informace jako fyzikální veličiny. Tyto práce mají sloužit k základnímu výzkumu předmětu psychotroniky v psychologické a fyzikální rovině. * STRUČNĚ Z OBSAHU: Širší pojetí lidské psychiky. Vědomí podle B. Kafky. Vědomí podle F. Kahudy. Šestý smysl a 3. signální soustava člověka. Komplexní mentální struktura. Vědomí a rozšířené vědomí. Diferenciace vědomí. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky. Lidská psychika podle C.G. Junga. Lidská psychika podle S. Freuda. Lidská psychika podle S. Grofa. Spirituální dimenze psychiky. Transpersonální zážitky. Synchronicita. Mimosmyslové vnímání. Magické myšlení. Bytí v lidské psychice. Korektivní percepce. Kognitivní věda. Informační věda a informace. Psychologické směry a lidská psychika. Psychospirituální prožitek. Fenomén psychického zrcadla. Pansofie psychotroniky. Psychotronika s duší a bez duše. Základní psychotronické jevy. Biologická plasma. Metody záměrné telepatie. Historie psychotroniky v Čechách. Informační fyzika. Vztah informace, energie a hmoty. Informační fyzika a psychotronika. Extramentalita a extramundalita psychiky.

===================================================================

 

OBSAH:

Úvod. 9

1. ZROZENÍ PSYCHOTRONIKY.. 11

1.1. Vznik psychologie. 12

1.1.1. Hlavní psychologické školy. 13

1.1.2. Zákonitý vznik psychologie. 13

1.2. Vznik psychotroniky. 14

1.2.1. "Mimopsychologické" školy. 14

1.2.2. Zákonitý vznik psychotroniky. 17

1.2.3. Okolnosti vzniku psychotroniky. 20

2. ŠIRŠÍ POJETÍ LIDSKÉ PSYCHIKY.. 25

2.1. Vědomí podle B. Kafky. 25

2.1.1. Esplana. 26

2.1.2. Protosplana. 27

2.1.3. Protonace. 28

2.2. Vědomí podle F. Kahudy. 29

2.2.1. Tempor a mentor 29

2.2.2. Šestý smysl a 3. signální soustava člověka. 30

2.2.3. Komplexní mentální struktura. 30

2.3. Vědomí a rozšířené vědomí 31

2.4. Diferenciace vědomí 34

3. ŠIRŠÍ POJETÍ LIDSKÉ PSYCHIKY A PSYCHOLOGIE.. 36

3.1. Gestaltismus a širší pojetí lidské psychiky. 38

3.2. Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky. 40

3.3. Širší pojetí lidské psychiky a kognitivní psychologie. 41

3.4. Behaviorismus a širší pojetí lidské psychiky. 44

3.5. Humanistická psychologie a širší pojetí lidské psychiky. 46

3.6. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky. 48

4. MODEL ŠIRŠÍHO POJETÍ LIDSKÉ PSYCHIKY.. 51

4.1. Model psychiky a B. Kafka, C.G. Jung, S. Freud a S. Grof 52

4.2.1. Lidská psychika podle C.G. Junga. 54

4.2.2. Lidská psychika podle S. Freuda. 57

4.2.3. Lidská psychika podle S. Grofa. 60

4.2.4. Lidská psychika podle B. Kafky. 74

4.3. Psychické funkce, děje a činnosti 86

4.3.1. Psychické funkce, děje a činnosti podle C.G. Junga. 86

4.3.2. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Freuda. 88

4.3.3. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Grofa. 89

4.3.4. Psychické funkce, děje a činnosti podle B. Kafky. 90

4.3.5. Zobecnění psychických funkcí, dějů a činností 92

5. MIMOVĚDOMÉ INTERAKCE PSYCHIKY.. 108

5.1. Mimosmyslové vnímání 109

5.2. Mimosmyslové interakce. 111

5.3. Mimosmyslové schopnosti 112

6. MIMOVĚDOMÉ  (PODVĚDOMÉ, SUBLIMINÁLNÍ) VNÍMÁNÍ. 114

6.1. Mimovědomé ? mimosmyslové interpretace. 116

6.2. Priority mimovědomého vnímání 117

6.2.1. Faktory odsunující mimosmyslové vnímání do pozadí: 120

6.3. Humanistická psychotronika. 122

7. KONCEPT HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY.. 124

7.1.  Extramentalita a extramundalita psychiky. 129

7.2. Magické myšlení 140

7.3. Bytí v lidské psychice. 144

7.4. Extrapolace extramundality. 148

8. KOREKTIVNÍ PERCEPCE.. 152

8.1. Psychofyzický problém.. 153

8.1.1. Psychosociální problém.. 159

8.1.2. Psychofyzikální problém.. 159

8.1.3. Psychotronický problém.. 160

8.1.4. Psychosomatický problém.. 163

8.1.5. Psychoenvironmentální problém.. 163

8.1.6. Psychopersonální problém.. 164

8.1.7. Psychotronická a kauzální interakce. 165

8.2. Kognitivní věda. 167

8.2.1. Ošizená věda. 167

8.2.2. Kognitivní přístup. 169

8.2.3. Informační věda a informace. 173

8.2.3. Introverze a extroverze lidské psychiky. 175

8.3. Percepce – vnímání 176

8.3.1. Percepce – vnímání v širším pojetí lidské psychiky. 177

8.3.2. Korektivní percepce 1. řádu – „smyslové“ vnímání 182

8.3.3. Korektivní percepce 2. řádu – „mimosmyslové“ vnímání 184

8.3.4. Klasifikace forem korektivní percepce. 190

8.3.5. Malá rekapitulace. 199

8.3.6. Percepce a kognitivní psychologie. 203

8.3.7. Smyslové vnímání 206

9. KLASIFIKACE PSYCHICKÉHO PROŽÍVÁNÍ. 209

9.1. Psychologické směry a lidská psychika. 209

9.2. Psychospirituální prožitek. 211

9.2.1. Psychospirituální krize. 215

9.3. Fenomén psychického zrcadla. 222

10. PANSOFIE PSYCHOTRONIKY.. 228

10.1. Svět a jeho chápání 229

10.1.1. Středověké myšlení 231

10.2. Pansofická psychotronika. 233

10.2.1. Sémantický výklad slova psychotronika podle Rejdáka. 233

10.2.2. Psychotronika s duší a bez duše. 234

10.3. Středověká filosofie. 240

10.3.1. Pojem primární informace podle dobových představ. 241

10.3.2. Terciální informace je idea abstractum konkrétum.. 243

10.3.3. Energie a hmota, rozum a víra. 245

10.4. Pansofie duchovědné psychotroniky. 247

DOPLŇKY

A. STRUČNÝ PŘEHLED PSYCHOTRONIKY.. 249

1. Výchozí předpoklady psychotroniky. 250

2. Psychotronické jevy. 251

3. Praktická psychotronika. 255

4. Teoretická psychotronika. 257

5. Model širšího pojetí lidské psychiky. 259

6. Historie studia problematiky psychotroniky. 261

7. Psychotronika v Čechách. 265

8. Elementární rovina psychotroniky. 269

B. PSYCHOTRONIKA V ČESKÉ SPOLEČNOSTI. 270

1. Klasifikace pojetí psychotroniky. 271

2. Psychotronika podle badatelů. 275

3. Základní psychotronické jevy. 278

C. INFORMAČNÍ FYZIKA.. 280

1. Informace. 280

2. Stonierovo pojetí informace. 282

3. Informace ? fyzikální veličina. 286

4. Informační fyzika a psychotronika. 288

SOUHRN.. 291

ZÁVĚR.. 296

POUŽITÁ LITERATURA / CITOVANÉ PRAMENY: 297

Doporučená / Relevantní literatura. 301

Zprávy o ESP, parapsychologii a telepatii v archivech Pentagonu a NTS: 346

Adresář relevantních institucí a organizací 349


O AUTOROVI

 

Ing. Oldřich Válek (*1961) je přední český badatel v oboru psychotroniky, autor řady odborných studií, skript a knih, a zakladatel Sdružení badatelů v psychotronice. Navazuje na práce významných českých badatelů, jako byl např. Jan Kefer (badatel v oblasti magie a hermetismu), Břetislav Kafka (průkopník metapsychologie, badatel v oblasti experimentální psychologie a hypnózy), prof. František Kahuda (zakladatel psychoenergetiky) a dr. Zdeněk Rejdák (zakladatel psychotroniky).

V letech 1981-1986 vystudoval obor automatizované systémy velení a radiolokace na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši. Na závěr studia zpracoval a obhájil diplomovou práci v oboru psychotroniky, „Psychotronika a vojenství“, zaměřenou na pojetí psychotroniky, vědy a interdisciplinarity. V souvislosti s rozvojem studentské vědecké činnosti byl v letech 1984 až 1991 externím spolupracovníkem Výzkumného pracoviště pro psychotronický výzkum a juvenologii při VŠCHT v Praze, vedeného Zdeňkem Rejdákem.

Po ukončení studia působil v rámci armády nejprve jako technik, později náčelník radiolokátoru dalekého dosahu P-37, poté jako pedagog a posléze jako starší vedoucí důstojník generálního štábu. V r. 2004 odešel do zálohy v hodnosti podplukovníka. V současnosti pracuje jako správní rada Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany ČR.

V roce 1999 založil Oldřich Válek Jednotu českých a slovenských badatelů v psychotronice a začal vydávat občasník Cesty psychotroniky. V r. 2002 je Jednota reorganizována na Sdružení badatelů v psychotronice (SBP), které se poté stává sekcí Klubu psychotroniky a UFO Plzeň.

Systematicky se zabývá mezioborovou (hraniční) problematikou psychologie a fyziky, která je součástí popisného aparátu a metodiky psychotroniky. Jako badatel zařadil psychotroniku do systému vědy, zpracoval základní teoretickou koncepci psychotroniky, vytvořil model širšího pojetí lidské psychiky a v současnosti pracuje na konceptu informace jako fyzikální veličiny. Tyto práce mají sloužit k základnímu výzkumu předmětu psychotroniky v psychologické a fyzikální rovině.

 


 

Slovo autora

Dílo rozpracovává problematiku teoretické psychotroniky. Dotýká se vlastností lidské psychiky a zabývá se nevšedním způsobem lidským duševnem a duchovnem. Vytváří prostor pro hypotézu k objasnění fenoménů telepatie a jasnovidnosti (telegnoze). Ne všechno se však podařilo uspokojivě a přesně popsat, proto některé části působí spekulativně. Tuto spekulativnost odstraní až akademizace problematiky v dalších dílech.

Své poznatky,  náměty, názory a připomínky k obsahu díla zasílejte,  prosím,  na  e-mail: o.valek@tiscali.cz

Oldřich Válek

 

Úvod

Za hranicemi fyziky a psychologie existuje „cosi“, co se nachází v přírodě a je i součástí člověka samotného. V lidské historii bylo toto „něco“ popisováno ve filosofii, náboženství, magii, okultismu apod. Po vzniku parapsychologie a metapsychologie přišla v 60. letech 20. století psychotronika, aby tento problém a postavení člověka v přírodě studovala novým přístupem. Základem tohoto přístupu byla informace a její vztah k energii a vědomí. V této knize rozpracováváme problematiku lidské psychiky a zavádíme korektivní percepci jako základní vlastnost vědomí člověka, ze které vyplývá jeho smyslové a mimosmyslové vnímání. Problém je dále postaven do obecnější roviny vědomé a mimovědomé interakce, která zapříčiňuje vznik psychotronických jevů.

Psychotronika představuje obor poznání, který je v určitém stádiu vývoje. Její vývojový stav lze označit pojmem protověda, tj. vědní disciplína, která je ve fázi vzniku. Úroveň poznatků psychotroniky totiž ještě není na takové odborné výši, aby se z množiny jejího poznání dalo uvažovat o nové vědě. Psychotronika vychází z předpokladu existence interakce organismu a vědomí člověka se světem, kterou doprovází tzv. psychotronické (paranormální, anomální) jevy. Jevy telepatie a telegnoze jsou informačního charakteru a vychází z přirozeného vnímání, které má však kořeny v iracionální oblasti lidské psychiky.

Problematika humanistické psychotroniky úzce souvisí s vlastnostmi lidské psychiky, možnostmi představivosti a uvědomění. V této studii je rozpracován model širšího pojetí lidské psychiky ve vztahu k psychickým funkcím, magickému myšlení, dalším mechanismům vnímání a tzv. korektivní percepci. Historický pojem tzv. mimosmyslového vnímání se dnes ukazuje jako nevhodně zvolený, proto lze dnes hovořit spíše o mimovědomém vnímání a mimovědomých interakcích. Toto nové pojetí vychází ze současných poznatků a současných směrů psychologie a kognitivní vědy. V této studii však vycházíme především z badatelských prací B. Kafky v experimentální psychologii, C.G. Junga v hlubinné psychologii, S. Freuda v psychoanalýze a S. Grofa v transpersonální psychologii.

Humanistická psychotronika vychází z podstaty psychologické subjektivity vnímání mikrokosmu a makrokosmu člověka a psychologické objektivity možností interpretace vidění světa lidskou psychikou a vědomím. Centrem humanistické psychotroniky se stává člověk a jeho duševní, potažmo duchovní schopnosti. Úzce to souvisí z tzv. magickým viděním světa, které v současných společenských podmínkách „racionalizace“ a „technizace“ poznání ztrácí svůj původní smysl.

V období, kdy magické vidění světa začíná nahrazovat přírodovědecký pohled, vytvořil J. A. Komenský pojetí vševědy nazvané pansofie. Podle pansofické představy je psychotronika popsána jako vševěda, přičemž se zabýváme některými filosofickými otázkami a interdisciplinaritou (mezioborovostí).

Obor psychotroniky v čase svého vzniku vycházel z počáteční koncepce „psychotroniky jako bioniky člověka“ a jeho základním kriteriem (vědeckého) rozvoje byla verifikace (ověření) jevů. Psychotronika se tedy neměla již zabývat „duchovní filosofií“ ani výklady jevů odvozenými od subjektivního vnímání „lidského a přírodního duchovna“,  ale měla začít ve výzkumu používat objektivní experimentální metody přírodních věd.  Docílit se to mělo interdisciplinárním  (mezioborovým)  charakterem  výzkumu. V r. 1976 Z. Rejdák a M. Nakonečný vytvořili prvotní koncepci psychotroniky pro tento nový výzkum. Jádrem této koncepce byla tzv. distanční (distancová, psychotronická) interakce lidského organismu s prostředím u které hrálo základní roli vědomí, podprahové vnímání a podvědomá duševní činnost. Tato klasická koncepce udávala směr vývoje psychotroniky po dalších 25 let.  V r. 1988 Z. Rejdák změnil klasickou koncepci psychotroniky tím, že zavedl do distančních interakcí duchovní činitel – duši.  Tímto počinem odstartoval krizi psychotroniky, která trvá dodnes.

V současnosti můžeme rozlišit tři základní směry ve vývoji psychotroniky:

1. klasická psychotronika – předpokládá distanční (psychotronickou) interakci a její informační a energetické projevy projevující se v psychotronických jevech

2. duchovědná psychotronika – předpokládá mohutnost duše a moc a vládu ducha nad hmotu působící při psychotronických jevech

3. humanistická psychotronika – předpokládá psychické schopnosti a autointerpretaci uplatňující se v mimovědomém vnímání u psychotronických jevů.

Probíraná problematika psychotroniky je dokreslena doplňky – Stručný přehled psychotroniky, Psychotronika v české společnosti a protipól humanistického pojetí psychotroniky popsaný v tzv. Informační fyzice.

„Přehled psychotroniky“ uvádí základní informace o psychotronice. Původně byl zpracován jako pomůcka ve formě čtyřstránkového strukturovaného přehledu (viz [6]) podle vzoru učebních pomůcek pro střední školy (viz [42]). Uvádí ve stručnosti co je obor psychotroniky, jaký je jeho předmět, klasifikuje psychotronické jevy, popisuje dvě základní metody „psychotroniků“ (tj. léčitelů, citlivců apod.), zabývá se některými teoretickými problémy ve vztahu k psychologii a fyzice.

„Psychotronika v české společnosti“  posuzuje některé nálady a postoje k psycho-tronice panující u nás v posledních letech. Jednotlivé názory a původní chápání, tvrzení, a výklady týkající se psychotroniky rozděluje do tří základních názorových okruhů, které mapují současný stav vzájemně kontroversních (protichůdných představ vyvolávajících spory) názorů, se kterými se můžeme setkat ve společenském prostředí:

1. psychotronika podle badatelů v oboru

2. psychotronika podle vědců jiných oborů

3. psychotronika podle údajných psychotroniků

Doplněk „Informační fyzika“ dokresluje chápání psychotroniky na základě nového chápání informace a vědomí. Jedná se o informaci existující jako fyzikální realita, o které se předpokládá, že ji bude možno popsat jako fyzikální veličinu a chápat jako složku podílející se na stavbě hmoty. Tato „prostá informace“ (fyzikální existence) a od ní odvozený „informační proces“ tvoří dva „nové“ faktory organizace hmoty. Informační proces jako autonomní existence podílející se na organizaci hmoty označujeme jako vědomí v širším chápání tzn., že se nejedná o psychologické chápání vědomí jako pojmu spojeného s „uvědoměním příčin obsahu vlastní mysli“, „věděním o vlastních prožitcích“  a  „verbalizovaném prožívání“ apod.

 

 

 

 

PODROBNOSTI NA http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

DOPORUČUJEME I DALŠÍ  TITULY Z TÉTO EDICE:

 

Vydavatel: CAD Press
Kategorie: psychotronika
OGUxZ