logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?


        

Duchovné bytosti

Autor: MUDr. Teodor Rosinský

 

Číslo produktu: DB202004
EAN kód: 9788088969785
běžná cena 14,90 €
Naše cena:
12,90 €

do košíka:
   

Varianty tohoto výrobku

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
 
Cena:
Bioterapia / Príručka pre léčitelov
Bioter_rosins
Bioterapia / Príručka pre léčitelov
Naše cena 4,60 €
Energoinformačný systém človeka -  - Autor: T. Rosinský
EIS
Energoinformačný systém človeka - - Autor: T. Rosinský
Naše cena 7,90 € img

Pripravujeme

NOVÉ VYDANIE

Anotácia slovami autora:

"…pokúsil som sa predostrieť krátky prehľad toho, čo o duchovných bytostiach ľudia vedia i čo sa len domnievajú, o čom uvažovali a uvažujú, čoho sa v tej súvislosti bávajú i o čom sa medzi ľuďmi šíria nelogičnosti a zavádzania."

 

MUDr. Rosinský je popredný slovenský liečiteľ, psychotronik a psychiater, autor bestsellerov Bioterapia, Choroby z nenávisti (urieknutie, porobenie, prekliatie) a Perspektívy psychotroniky / Psychotronika v 21. storočí (CAD Press), ktoré vyšli v slovenčine aj češtine. 

====================================================

OBSAH:

DUCHOVNO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10
DUCHOVNÉ BYTOSTI - PODSTATA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41
DUCHOVNÉ BYTOSTI - ZÁKLADNÉ DELENIE . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51
DOBRÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54
DOBRÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V KRESŤANSKOM UČENÍ .. .. .. .. .. 57
ANJELI.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 66
ARCHANJELI.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69
KNIEŽATSTVÁ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 74
MOCNÁRSTVA alebo PANSTVÁ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      .. .. .. 75
SILY . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76
MOCNOSTI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  77
TRÓNY.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78
CHERUBÍNI.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 79
SERAFÍNI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. 82
DUŠE V ZVLÁŠTNOM STAVE.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 83
DOBRÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI PODĽA KONCEPCIÍ ISLAMU .. .. .. 84
DOBRÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V BUDDHIZME . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87
DOBRÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V POLYTEISTICKÝCH NÁBOŽENSTVÁCH.. .. . .. .. .. .. 93
DUŠA.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99
ZLÉ INDIVIDUÁLNE DUCHOVNÉ BYTOSTI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..117

ZLÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V KRESŤANSTVE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .121

ZLÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V ISLAME . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .129

ZLÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V BUDDHIZME . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .131

ZLÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI V POLYTEISTICKÝCH NÁBOŽENSTVÁCH.. .. .. .. .. .. ... .. .. .132

ÚTOKY ZLÝCH DUCHOVNÝCH BYTOSTÍ NA ČLOVEKA . .. .. .. .. .138

POSADNUTOSŤ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ...146

INÉ JAVY SÚVISIACE S DUCHOVNÝMI BYTOSŤAMI . .. .. .. .. .. .164

NA ZÁVER.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .176

====================================================

O autorovi

Autor tejto knihy, MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (*26. 2. 1937), je známy slovenský lekár-psychiater (dlhoročný primár Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, 1963-1997), filozof, polyglot a psychotronik, zakladateľ energoinformačnej medicíny a priekopník akupunktúry na Slovensku.

Okr 111c em vlastnej práce lekára sa venoval aj pedagogickej činnosti – až do r. 2005 vyučoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre neurofyziológiu a psychiatriu pre psychológov a sociálnych pracovníkov, a  organizoval  a  naďalej organizuje pre lekárov v SR  a  v  ČR kurzy energoinformačnej medicíny, o ktorej prednášal aj v Nemecku a Rakúsku.  Je stálym lektorom kurzov akupunktúry, biodiagnostiky a bioterapie pre lekárov,  najmä homeopatov,  a  zastáva rôzne funkcie vo výboroch Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny.

Autor je aj znalcom ázijských liečebných metód, ktoré mal možnosť skúmať  aj v zahraničí pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti (najmä pri jeho študijných pobytoch vo Vietname a Číne). V tejto súvislosti treba spomenúť aj jeho geniálne jazykové schopnosti, umožňujúce mu prístup k bežne nedostupným prameňom. Jeho vzťah k jazykom, ktorých aktívne ovláda 16 a pasívne ďalších niekoľko desiatok – vrátane čínštiny, sa prejavil aj v zameraní jeho kandidátskej práce z psychopatolingvistiky, ktorú obhájil na Fakulte všeobecného lekárstva KU v Prahe v r.1968.

V r. 1962 nadviazal kontakt s vtedy už emeritným nestorom českej akupunktúry dr. Karským a s dr. Umlaufom, ktorý bol v tom čase jediným slovenským akupunkturistom, pôsobiacim vo VN Ružomberok, a v r. 1965 spoločne založili československú Spoločnosť akupunktúry. Od tých čias až doteraz je nepretržite členom všetkých výborov Spoločnosti akupunktúry. Rovnako je lektorom všetkých doterajších kurzov akupunktúry a pravidelne sa aktívne zúčastňuje psychiatrických vedecko-odborných podujatí. Ako jeden zo spoluzakladateľov naturálnej medicíny u nás je aktívnym účastníkom všetkých celoštátnych aj medzinárodných podujatí naturálnej medicíny a lektorom všetkých jej kurzov. Poznáme ho tiež z mnohých diskusií o tejto problematike v masmédiách, kde vždy vecne a fundovane argumentoval v dialógoch s odporcami tejto časti medicíny. Zúčastnil sa aktívne všetkých kongresov Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, ktorú pomáhal zakladať a ktorej  je viceprezidentom.

Jeho bohatá a plodná práca v medicíne bola ocenená viacerými poctami. Je nositeľom Guothovej medaily Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj bronzovej, striebornej aj zlatej medaily SLS, a je čestným členom ČLAS.

Vyše 50 rokov sa venuje aj bádaniu na poli psychotroniky. V r. 1967 stál u zrodu Československej spoločnosti pre psychotronický výskum. Je jedným zo zakladateľov Svetovej asociácie psychotronického výskumu, ktorá vznikla v Prahe v r. 1973, a spoluzakladateľom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorá na Slovensku pôsobí už vyše 20 rokov  (od jej vzniku bol jej viceprezidentom, od r. 1996 zástava funkciu prezidenta SPS).

Aktívne sa podieľal na organizovaní všetkých odborných podujatí psychotroniky, ktoré sa pravidelne konali od r. 1985 pod názvom Psychotronika a zdravie v Bratislave a mali federálny charakter, neskôr kongresov Psychotronica Slovaca. Bol členom výboru Sekcie psychotroniky Gerontologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v r. 1984, a od r. 1987 aj členom výboru Sekcie psychotroniky SR ČSVTS.

Od roku 1991 usporadúva v rámci Slovenskej psychotronickej spoločnosti teoretické semináre pre záujemcov o bioterapiu, kde autor prednáša a oboznamuje frekventantov s postupmi energoinformačnej medicíny, ako súčasti naturálnej medicíny, ktorá má ambíciu stať sa doplnkom bežnej medicíny.

V rámci svojej veľmi bohatej publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, je MUDr. Teodor Rosinský tiež spoluautorom dvoch slovenských učebníc akupunktúry, publikačne je aktívny aj vo svojom základnom odbore – v psychiatrii, ako aj v pridružených disciplínách. Je tiež autorom dvoch obecne známych titulov ? Bioterapia, príručka pre liečiteľov (1991) a Človek, bytie a umenie (1993) ? ktoré sa populárnou formou zaoberali tematikou, ktorej je venovaná táto kniha, prezentujúca najnovšie poznatky o energoinformačnej medicíne a zhrnujúca jeho celoživotn 5b4 é skúsenosti z praxe liečiteľa.

VIACEJ VIĎ:  http://www.cadpress.sk/psychotronika.htm

 

 

 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

NDlhNT