logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »Knihy - kompletní nabídka»Naboženské / duchovní tradice » Celostná a pastorálna medicína - Teodor Rosinský


        

Celostná a pastorálna medicína - Teodor Rosinský

autor: MUDr. Teodor Rosinský

 

Číslo produktu: CPM rosinsky
EAN kód: 9788082360144
běžná cena 19,90 €
Naše cena:
15,90 €

do košíka:
  ks  

! Termín vydania: 4/4/ 2024

============================================================================

Tiráž

Počet strán: 232

Formát: 14,5x20 cm

Väzba: Tvrdá (viazaná knížka)

============================================================================

ANOTÁCIA:

Kniha sa skladá z 2 plnohodnotných statí a po konzultácii s autorom sme z nej spravili "2 in 1". Výborne sa doplňajú.

1. Celostná medicína

2. Pastorálna medicína

Pojem celostnej medicíny sa síce neobjavuje len v odbornej literatúre, ale jeho ponímanie je veľmi rozmanité. Autor sa v tejto knihe pokúsil sprístupniť čitateľovi kompletnejší obraz možností vývoja takéhoto preniknutia medicíny na jednej strane rozšírením prostriedkov a postupov, a na druhej strane pochopenia, že každý človek je jednotlivcom a teda aj jeho choroby sú individuálne poznamenané a preto potrebujú individuálny prístup k ich liečbe.


Pastorálna medicína sa nepočíta ako súčasť celostnej medicíny, pretože jej podstata spočíva nie v liečbe, ale v umožnení účinkov liečby vôbec v prípadoch, kde nie len psychické, ale aj duchovné problémy jednotlivcov bránia možnosti plnohodnotného života a tým aj úplnej úprave zdravotného stavu. Knižka sa snaží objasniť i bežnému čitateľovi tieto zložité javy v oboch týchto oblastiach.


O autorovi: MUDr. Teodor Rosinský, CSc., je známy slovenský lekárpsychiater, filozof, polyglot a psychotronik, priekopník akupunktúry na Slovensku a zakladateľ energoinformačnej medicíny o ktorej prednášal aj v Nemecku a Rakúsku. Okrem vlastnej práce lekára sa venoval aj pedagogickej činnosti – až do r. 2005 vyučoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre neurofyziológiu a psychiatriu pre psychológov a sociálnych pracovníkov, organizuje kurzy energoinformačnej medicíny, biodiagnostiky a bioterapie pre lekárov a liečiteľov (najmä homeopatov), v SR aj v ČR, a pôsobí vo vedení Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jeho bohatá a plodná práca v medicíne bola ocenená viacerými poctami. Je čestným členom Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti a nositeľom Guothovej medaily Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj bronzovej, striebornej aj zlatej medaily SLS.

Jeho predošlé knihy: 

Choroby vyvolané slovami a myšlienkami a Malé eseje o veľkých slovách (2021) - Kniha sa venuje téme, ktorá je ešte stále celkom mimo obecného záujmu, pretože sa o nej vie len málo. Zámerom autora je otvoriť cestičku k uvedomeniu si, že aj „prosté“ slová a myšlienky môžu byť nebezpečné. Aj pre človeka, ktorý ich používa. &§Lebo až nedávno sa prišlo na to, čo už dávne civilizácie vedeli a v praxi využívali – že i psychika človeka môže byť príčinou jeho ochorenia alebo zhoršenia choroby. Všetky doterajšie poznatky totiž ukazujú , že všetky deje v tele človeka na úrovni subatómovej, atómovej, molekulárnej, teda fyzikálnej i chemickej, musia mať určité logistické zabezpečenie. Čo ukazuje na nebezpečenstvá pochádzajúce z mysle, ktorou si človek, aj keď o tom nevie, môže nechtiac uškodiť.

Duchovné bytosti (2020) - Slovami autora: „…pokúsil som sa predostrieť krátky prehľad toho, čo o duchovných bytostiach ľudia vedia i čo sa len domnievajú, o čom uvažovali a uvažujú, čoho sa v tej súvislosti obávajú i o čom sa medzi ľuďmi šíria nelogičnosti a zavádzania.“

Energoinformačný systém ľudského tela a choroby vyvolané nenávisťou (2019). 

Choroby z nenávisti / Energoinformační systém člověka ve zdraví a v nemoci -  Uřknutí, očarování, prokletí (české vydanie 2010) - Publikace je prezentována jako souhrn aktuálních poznatků o problematice, které se autor věnuje celá desetiletí a která není ani ve světové literatuře uceleným způsobem rozpracovaná. V úvodní části obeznamuje autor čtenáře se základními pojmy, aby se postupně propracoval ke speciálním postupům především u škodlivých vnějších vlivů, které jsou nosným tématem této publikace.

Perspektivy psychotroniky / Psychotronika na prahu 21. století (2009) – zde predstavuje, v spoluatorstve s Norbertom Synčákom, významným slovenským  odborníkom na čínsku metafyziku, tradičné feng-shui a holistickú zdravovedu, seriózny retrospektívny pohlaď na problematiku psychotroniky, od všeobecného zhrnutia a histórie po prezentáciu konkrétnych príkladov z praxe. V knihe sú objasnené princípy telepatie, telegnoze, prekognice, psychokineze a radiesteze. Obsahuje aj úvod do problematiky  energoinformačných systémov a geopatogénnych zón (tzv. „miest sily“, „strašidelných domov“) a ich vplyvu na psychické aj fyzické zdravie, ale aj psychotronický pohlaď na mýty a rituály a vzťahy medzi psychotronikou a mágiou, ezoterikou a okultizmom. 

Človek, bytie a umenie (1993) − prezentujúca najnovšie poznatky o energoinformačnej medicíne a zhrnujúca autorove celoživotné skúsenosti z praxe liečiteľa aj psychiatra.

Bioterapia, príručka pre liečiteľov (1991). 

O autorovi podrobnejšie:

Autor tejto knihy, MUDr. Teodor Rosinský, CSc. ( * 26. 2. 1937), je známy slovenský lekár-psychiater (dlhoročný primár Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, 1963-1997), filozof, polyglot a psychotronik, zakladateľ energoinformačnej medicíny a priekopník akupunktúry na Slovensku.

Okrem vlastnej práce lekára sa venoval aj pedagogickej činnosti – až do r. 2005 vyučoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre neurofyziológiu a psychiatriu pre psychológov a sociálnych pracovníkov, a organizoval a naďalej organizuje pre lekárov v SR a v ČR kurzy energoinformačnej medicíny, o ktorej prednášal aj v Nemecku a Rakúsku. Je stálym lektorom kurzov akupunktúry, biodiagnostiky a bioterapie pre lekárov, najmä homeopatov, a zastáva rôzne funkcie vo výboroch Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny.

Autor je aj znalcom ázijských liečebných metód, ktoré mal možnosť skúmať aj v zahraničí pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti (najmä pri jeho študijných pobytoch vo Vietname a Číne). V tejto súvislosti treba spomenúť aj jeho geniálne jazykové schopnosti, umožňujúce mu prístup k bežne nedostupným prameňom. Jeho vzťah k jazykom, ktorých aktívne ovláda 16 a pasívne ďalších niekoľko desiatok – vrátane čínštiny, sa prejavil aj v zameraní jeho kandidátskej práce z psychopatolingvistiky, ktorú obhájil na Fakulte všeobecného lekárstva KU v Prahe v r.1968.

V r. 1962 nadviazal kontakt s vtedy už emeritným nestorom českej akupunktúry dr. Karským a s dr. Umlaufom, ktorý bol v tom čase jediným slovenským akupunkturistom, pôsobiacim vo VN Ružomberok, a v r. 1965 spoločne založili československú Spoločnosť akupunktúry. Od tých čias až doteraz je nepretržite členom všetkých výborov Spoločnosti akupunktúry. Rovnako je lektorom všetkých doterajších kurzov akupunktúry a pravidelne sa aktívne zúčastňuje psychiatrických vedecko-odborných podujatí. 

Jeho bohatá a plodná práca v medicíne bola ocenená viacerými poctami. Je nositeľom Guothovej medaily Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj bronzovej, striebornej aj zlatej medaily SLS, a je čestným členom ČLAS.

Vyše 50 rokov sa venuje aj bádaniu na poli psychotroniky. V r. 1967 stál u zrodu Československej spoločnosti pre psychotronický výskum. Je jedným zo zakladateľov Svetovej asociácie psychotronického výskumu, ktorá vznikla v Prahe v r. 1973, a spoluzakladateľom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorá na Slovensku pôsobí už vyše 20 rokov (od jej vzniku bol jej viceprezidentom, od r. 1996 zástava funkciu prezidenta SPS).Aktívne sa podieľal na organizovaní všetkých odborných podujatí psychotroniky, ktoré sa pravidelne konali od r. 1985 pod názvom Psychotronika a zdravie v Bratislave a mali federálny charakter, neskôr kongresov Psychotronica Slovaca. Bol členom výboru Sekcie psychotroniky Gerontologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v r. 1984, a od r. 1987 aj členom výboru Sekcie psychotroniky SR ČSVTS. 

Od roku 1991 usporadúva v rámci Slovenskej psychotronickej spoločnosti teoretické semináre pre záujemcov o bioterapiu, kde autor prednáša a oboznamuje frekventantov s postupmi energoinformačnej medicíny, ako súčasti naturálnej medicíny, ktorá má ambíciu stať sa doplnkom bežnej medicíny.V rámci svojej veľmi bohatej publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, je MUDr. Teodor Rosinský tiež spoluautorom dvoch slovenských učebníc akupunktúry, publikačne je aktívny aj vo svojom základnom odbore – v psychiatrii, ako aj v pridružených disciplínách. Je tiež autorom siedmich obecne známych titulov, ktoré sa populárnou formou zaoberali tematikou, ktorej je venovaná táto kniha:

OBSAH:

1. CELOSTNÁ MEDICÍNA BUDÚCNOSTI 13

Chápanie celostnej medicíny 15

Je to všetko len energia? 19

Aké nové poznatky nám dáva hlbší pohľad na túto problematiku? 21

Informácia ako podklad liečebného pôsobenia 25

Medicína a čas 31

Čo je potrebné na pochopenie a dotváranie celistvosti medicíny? 43

Je medicína len liečbou? 51

Babky bylinkárky a fytoterapia 57

Sú aj trpezliví pacienti 61

Moderná technika a medicína 65

2. PASTORÁLNA MEDICÍNA 69

Pastorálna medicína ako súčasť Integrovanej medicíny 71

Krátky historický pohľad 79 Pastorálnemedicínska intervencia 85

Všeobecné predpoklady 85

Špecifické indikácie 89

Analýza prípadov s nikdy nerozvinutými spirituálnymi potrebami 93

Analýza prípadov v minulosti rozvinutými spirituálnymi potrebami 99

Možnosti intervencie 105

Všeobecné predpoklady 105

Špeciálne prístupy 111

Osobitosti prístupu podľa jednotlivých druhov pastorálne-medicínskej patofyziológie 115

Nerozvinuté spirituálne potreby 115

Rozvinuté ale nevšímané spirituálne potreby 119

Rozvinuté potlačené spirituálne potreby 123

Tu rozlišujeme možnosť potlačenia spirituality zvonka alebo zvnútra 123

Sekundárne individuálne rozvinutie 127

Hľadanie zmyslu života 129

3. ENERGOINFORMAČNÝ SYSTÉM ČLOVEKA (EIS) 143

Základné údaje 143

Štruktúra EIS 151

Funkcie EIS 155

4. PSYCHIKA A EIS 163

Vnútorné vplyvy 170

Samotrestajúci vnútorný vplyv 171

5. CHOROBY VYVOLANÉ SLOVAMI A MYŠLIENKAMI 173

Predpokladaný mechanizmus nebezpečného pôsobenia jazyka 178

Príklad VII. 190

6. MALÉ ESEJE O VELKÝCH SLOVÁCH 193

1. Príklad 199

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

NGQyOGExYj