logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »» SET: Zdravie a výživa ľudí 1.-3. diel


        

SET: Zdravie a výživa ľudí 1.-3. diel

Potravinové zdroje, výživa a zdravie ľudí

 

Číslo produktu: ____9788088969839
EAN kod: ___9788088969839
běžná cena 117,00 €
Naše cena:
60,00 €

do košíka:
  ks  

Autor: Keresteš Ján, Chlebo Peter a kol.

Na staženie:

UKAŽKA PDF * 32 strán  z vnútra je tuto v sekcii 

OBSAH podrobný

Väzba: V8

Rozmer: 165x235mm

1. diel má 800 strán, 1650g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-84-6
EAN: 9788088969846

2. diel má 704 strán, 1440g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-85-3
EAN: 9788088969853

3. diel má 540 strán, 1030g. cena jednotlivého dielu 33 Eur
ISBN: 978-80-88969-86-0
EAN: 9788088969860

Anotácia:

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.

Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocnárstva.
Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje.

Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

OBSAH celeho setu 1-3. díl
OBSAH 1.dil
ÚVOD (Keresteš) 
1. ZÁKLADNÉ POJMY VO VÝŽIVE ĽUDÍ (FATRCOVÁŠRÁMKOVÁ K.)
1.1 Výživa človeka (FATRCOVÁŠRÁMKOVÁ K.) 
1.2 Výživová kvalita potravín 
1.2.1 Výživové vlastnosti potravín 
1.2.2 Kvalita potravín 
1.2.3 Klasiĕkácia potravín 
1.3 Základné pojmy súvisiace so zdravím a chorobou 
1.4 Staré a nové paradigmy vo výžive 
1.5 Fyziologické potreby človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 
1.6 Psychické vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 
1.7 Sociálne vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)
2. ZÁKLADY TEÓRIE SPRÁVNE VÝŽIVY (Maček, Tóth, Hamadová)
2.1 Aminokyseliny, peptidy a bielkoviny 
2.2 Sacharidy 
2.3 Lipidy 
2.4 Mikroživiny 
2.5 Vitamíny 
2.6 Bioaktívne látky a antioxidanty 
3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA GITu A FYZIOLÓGIA TRÁVENIA (Chlebo, Mala)
3.1 Zloženie ľudského organizmu 
3.2 Fyziológia trávenia a vstrebávania 
3.2.1 Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť 
3.2.2 Usporiadanie a činnosť orálnych častí GITu 
3.2.3 Žalúdok a jeho činnosť 
3.2.4 Tenké črevo a jeho činnosť 
3.2.5 Hrubé črevo a jeho činnosť 
3.2.6 Žľazy vývojovo a funkčne späté s tráviacou sústavou 
3.3 Metabolizmus základných živín a ich energetická výťažnosť 
3.3.1 Látková bilancia 
3.3.2 Energetická bilancia 
3.3.3 Metódy na stanovenie výživovej hodnoty v požívatinách 
3.4 Vylučovanie látok z organizmu 
3.4.1 Uloženie a stavba obličiek 
3.4.2 Mimoobličkové vylučovanie 
4. MAKRONUTRIENTY VO VÝŽIVE
4.1 Štruktúra a metabolizmus proteínov (KERESTEŠ) 
4.2 Sacharidy vo výžive (ČÁRSKY, ZÁLEŠÁKOVÁ) 
4.2.1 Rozdelenie sacharidov 
4.2.2 Metabolizmus sacharidov 
4.2.3 Diabetes mellitus (cukrovka) 
4.3 Tuky vo výžive (SEKRETÁR) 
4.3.1 Lipidy – rozdelenie a nomenklatúra 
4.3.2 Úloha tukov vo výžive
4.3.3 Trávenie a vstrebávanie tukov 
4.3.4 Transport tukov krvou 
4.3.5 Konzumné tuky 
4.3.6 Poruchy metabolizmu lipidov 
4.3.7 Esenciálne mastné kyseliny 
4.3.8 Ochrana tukov pred oxidáciou 
4.3.9 Skryté tuky v potravinách (Kováč)
4.3.10 Trans izoméry mastných kyselín vo výžive a ich vplyv na zdravie (Dlouhý) 
5. VODA VO VÝŽIVE (Zálešáková)
5.1 Voda na Zemi 
5.2 Voda v ľudskom organizme 
5.3 Prírodné minerálne a liečivé vody 
5.3.1 Najvýznamnejšie katióny minerálnych vôd 
5.3.2 Najvýznamnejšie aniónové zložky minerálnych vôd 
5.3.3 Minerálny vody pri zvláštnych stavoch organizmu 
5.4 Voda v potravinách a potravinárskom priemysle (Golian) 
5.5 Voda vo výžive (Golian) 
5.6 Mlieko a pitný režim (Kopáček) 
6. ESENCIÁLNE ANORGANICKÉ (MINERÁLNE) LÁTKY A VITAMÍNY (Golian)
6.1 Minerálne látky 
6.2 Mikroelementy 
6.3 Vitamíny 
6.4 Antioxidanty a ich význam vo výžive (Ďuračková) 
7. ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝŽIVY (Šramková) 
7.1 Zásady správnej výživy 
7.2 Nutričné zásady v graĕckých vyjadreniach 
7.2.1 Výživový kruh 
7.2.2 Potravinová pyramída 
7.2.3 Ukazovatele zdravého stravovania 
8. CUKOR, CUKROVINKY, NÁPOJE A VÝROBKY
8.1 SLADIDLÁ 
8. 2. CUKROVINKY, ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBÓNY 
8. 3. Nápoje 
9. VÝŽIVA A SPOLOČNÉ STRAVOVANIE (Maček, Toth, Hamadová)
9.1 Spoločné stravovanie (Šramková) 
9.2 Základy gastronómie a príprava pokrmov (Maček, Toth, Hamadová) 
9.3 Gastronomické úpravy a ich vplyv na kvalitu potravín (Maček, Toth, Hamadová) 
9.4 Príprava pokrmov ako záľuba (Maček, Toth, Hamadová) 
9.5 Zahraničná kuchyňa (Maček, Toth, Hamadová) 
10. VÝŽIVA A METABOLIZMUS (KERESTEŠ)
10.1 Integrácia metabolizmu energie.
10.2 Integrácia metabolizmu bielkovín a aminokyselín 
10.3 Integrácia metabolizmu makronutrientov 
10.4 Tehotenstvo a metabolizmus 
10.5 Laktácia a metabolizmus 
10.6 Faktory vývoja, rastu a starnutia 
10.7 Metabolizmus a mozog 
10.8 Metabolizmus a výživa zmyslových systémov 
10.9 Metabolizmus, výživa a gastrointestinálny trakt 
10.10.Metabolizmus a kardiovaskulárny systém 
10.11 Mechanizmy kontroly energetického príjmu potravín 
10.12 Výživa a onkologické ochorenia (CHLEBO) 
10.13 Alkohol a výživa (CHLEBO) 
10.14 Výživa a imunita (CHLEBO) 
11. METÓDY HODNOTENIA STAVU VÝŽIVY (Chlebo)
11.1 Nutričná anamnéza 
11.2 Antropometrické vyšetrenia
11.3 Klinické vyšetrenia 
11.4 Biochemický laboratórny monitoring 
11.5 Nutričné osteopenie 
11.6 Metódy hodnotenia stavu výživy u detí 
OBSAH 2 diel
12. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
12.1 Biodiverzita potravinových zdrojov (KERESTEŠ) 
12.2 MÄSO a mäsové výrobky (STARUCH) 
12.2.1 Mikrobiológia mäsa (STARUCH) 
12.2.2 Probiotické kultúry v mäse 
12.2.3 Baranie a jahňacie mäso (STARUCH) 
Ovca ako zdroj ekologického a plnohodnotného mäsa (LAGIN, ŠTEFANKA) 
12.2.4 Hovädzie mäso (STARUCH) 
12.2.5 Bravčové mäso (STARUCH) 
12.2.6 Hydinové mäso (GOLIAN) 
12.2.7 Mäsová výroba STARUCH) 
12.2.8 Mäsové polotovary (STARUCH) 
12.3 Význam zveriny vo fyziológii výživy (GOLIAN) 
12.4 RYBY (GOLIAN) 
12.5 Mlieko a mliečne výrobky 
12.5.1 Význam mlieka a mliečnych baktérií pre zdravie (EBRINGER) 
12.5.2 Probiotiká, prebiotiká a funkčné potraviny (EBRINGER) 
12.5.3 Probiotické vlastnosti laktobacilov (GREIFOVÁ) 
12.5.4 Prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí (HERIAN) 
12.5.5 Biotechnologický rozbor spotreby vybratých potravín a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva (KERESTEŠ)
12.5.6 MLIEKO – základná zložka výživy obyvateľstva KAJABA) 
12.6 . SYRY (Súčasný prehľad výroby syrov a všeobecné zásady pri výrobe syrov) (HERIAN)
12.7 Nutričné zloženie a vlastnosti vajec (GOLIAN) 
12.8 MED (Golian) 
13. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY RASTLINNÉHO PÔVODU (GOLIAN)
13.1 OBILNINY (GOLIAN)
13.2 STRUKOVINY 
13.3 OKOPANINY 
13.4 Netradičné potravinové zdroje a výrobky, pochutiny 
13.5 ZELENINA (VALŠÍKOVÁ) 
13.5.1 História a súčasnosť pestovania zeleniny na území Slovenska 
13.5.2 História a súčasnosť spracovania zeleniny 
13.5.3 Druhy zeleniny a jej spracovanie tepelnou úpravou 
13.6 OVOCIE (HRIČOVSKÝ) 
13.6.1 História a súčasnosť pestovania ovocia na území Slovenska 
13.6.2 História a súčasnosť spracovania ovocia 
13.6.3 Zdravá výživa, kvalita a tradícia
13.7. Liečivé a koreninové rastliny vo výžive ľudí 
13.8. HUBY
13.9. RIASY A VÝŽIVA ĽUDÍ 
OBSAH 3 diel:
14. POTRAVINY NOVÉHO TYPU VO VÝŽIVE ĽUDÍ A RACIONÁLNA VÝŽIVA ( G o l i a n ) 
14.1 Funkčné potraviny a výživové doplnky (MAČEK, TÓTH, HAMADOVÁ) 
14.2 Zásady racionálnej výživy (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 
14.3 VÝŽIVA DETÍ (ŠRAMKOVÁ) 
14.3.1 Výživa dojčiat 
14.3.2 Výživa batoliat 
14.3.3 Výživa predškolských detí 
14.3.4 Výživa školských detí a adolescentov 
14.3.5 Potravinová pyramída v detskom veku 
14.3.6 Pitný režim u detí 
14.4 Výživa žien v gravidite a v laktácii (ŠRAMKOVÁ) 
14.4.1 Výživa žien v období gravidity 
14.4.2 Výživa žien v období laktácie 
14.5 Výživa osôb produktívneho veku (ŠRAMKOVÁ) 
14.6 Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí (ŠRAMKOVÁ) 
14.6.1 Nutričné odporúčania pre rôzne druhy pracovných činností 
14.6.2 Energetická potreba pracujúcich osôb 
14.6.3 Legislatíva 
14.7 Výživa vo vyššom veku (ŠRAMKOVÁ) 
14.7.1 Zmeny v organizme počas starnutia 
14.7.2 Nutričné potreby vo vyššom veku 
14.8 Výživa športovcov (ŠRAMKOVÁ) 
14.9 Výživa, zdravie a prevencia chorôb (ŠRAMKOVÁ) 
15. FALŠOVANIE POTRAVÍN (GOLIAN)
16. POTRAVINOVÉ ALERGIE (GOLIAN)
16.1 Klasifikácia reakcií na potraviny 
16.2 Alergické reakcie na potraviny 
16.3 Klinické prejavy potravinovej alergie 
16.4 Diagnostika potravinových alergií 
16.5 Genetika potravinových alergií. 
17. HYGIENA VÝŽIVY A FYTOPATOGÉNY (BÍREŠ)
17.1 Viroidy, rastlinné vírusy, baktérie, huby 
17.2 Riziká alimentárnych ochorení pre spotrebiteľa 
17.3 Potravinárske prídavné látky 
17.4 Úradná kontrola potravín 
18. POTRAVINOVÁ BANKA DÁT (ŠRAMKOVÁ)
18.1. Potravinová banka dát. (FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ K). 
18.2. DIETETIKA A DIETOLÓGI A. 
19. NUTRIČNÁ GENOMIKA (TRAKOVICKÁ)
19.1 Východiská nutričnej genomiky 
19.2 Nástroje nutričnej genomiky 
19.3 Chromozómy a karyotyp človeka 
19.4 Organizácia génov v ľudskom genóme 
19.5 Molekulová podstata génu 
19.6 Realizácia funkcie génu 
19.7 Gény a nutrienty 
19.8 Genetické markéry a metódy ich identifikácie 
19.9 Gény a metabolizmus 
19.10 Centrálna regulácia príjmu potravy a výdaja energie 
19.11 Periférna regulácia príjmu a výdaja energie 
19.12 Poruchy príjmu potravy 
20. METABOLICKO-VÝŽIVOVÉ VZŤAHY (HORÁKOVÁ K.)
20.1 Detoxikácia organizmu – kľúč k zdraviu (HORÁKOVÁ) 
20.2 Acidobázická rovnováha, výživa a zdravie (KERESTEŠ) 
20.3 Mozog, myslenie a výživa (KERESTEŠ) 
21. STRAVA A VÝŽIVA V ONKOLÓGII (MINÁRIK P.)
21.1. Výživa a prevencia rakoviny. 
21.2. Zdravá výživa, rastlinná strava, nádorová chemoprevencia. 
21.3. Výživa onkologických pacientov po liečbe. 
21.4. Komplementárna a alternatívna liečba v onkológii (MINÁRIK P.) 
22. EPIGENETIKA A VÝŽIVA (MILUCHOVÁ M. – GÁBOR M.)
22.1. Faktory ovplyvňujúce epigenetické procesy 
22.2. Epigenetické procesy a prenatálny vývoj 
22.3. Epigenetické procesy a ochorenia 
22.4. Výživa ako prevencia rakoviny 
22.5. Mikrobióm a epigenetika 
23.1. VÝŽIVA A METABOLICKÁ ODPOVEĎ U KRITICKY CHORÝCH (KOZÁNEK J.)
23.2. Metabolická odpoveď na traumu a kritické ochorenie – fázy metabolického 
23.3. Zmeny intermediárneho metabolizmu pri hladovaní a pri traume 
23.4. Metabolizmus bielkovín 
23.5. Metabolizmus cukrov 
23.6.Metabolizmus tukov
ZÁVER (Keresteš)
LITERÁRNE ZDROJE

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

NWZlYzY1Ym