logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?

Úvod »Novinky & naše bestsellery»Knihy - NOVINKY / DOTISKY* » Angelologie dějin - 1.díl (české vydání)


        

Angelologie dějin - 1.díl (české vydání)

Synchronicita a periodicita v dějinách (VYPREDANE)

 

Číslo produktu: angelologie_dej
Autor: PÁLEŠ Emil
běžná cena 75,00 €
Naše cena:
69,50 €
Vydavatel: SOPHIA

Vázaná kniha v plátěné vazbě s laminovaným přebalem. 480 plnobarevných stran formátu A4, 812 barevných ilustrací, 117 grafů a 28 tabulek.

 

 Doktor přírodních věd RNDr. Emil Páleš, CSc. vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině. Základní myšlenkou díla je, že dějiny jsou rytmizovány postupnou vládou sedmi archandělů, jejichž období trvá vždy zhruba 354 let. Tento větší rytmus je pak doplněn ještě rytmem kratším, kdy se v rámci většího období ještě vystřídá všech sedm archandělů jako další doplňující rytmus. Autor předpokládá ještě existenci dalších rytmů, ale těm se zatím ve své práci obsáhleji nevěnuje. Každý z archandělů představuje určité kvality, pojmy apod., jde tedy u systém založený na analogickém způsobu myšlení, stejně jako například homeopatie, astrologie, či astropsychologie. Působení archandělů pak ovlivňuje ladění kontext či vyznění náboženských systémů, filosofických myšlenek, kulturních projevů a směrů či politických systémů a událostí daného období, které přitom nelze vysvětlit pouhým ovlivňováním, protože k nim současně došlo ve velmi vzdálených zemích. Nejde přitom o jakoukoliv determinaci, stejně jako v jiných analogických systémech se jedná o možný potenciál, jehož kvality mohou být využity různým – často třeba i zcela protichůdným způsobem. Téměř pětisetstránková publikace je bohatě ilustrována množstvím nejrůznějších výtvarných děl, a doplněna je také řadou grafů – autor používá např. exaktní metody inferenční statistiky. Nebrání se ani seriózní kritice svých konceptů, a tak před několika lety proběhlo v Bratislavě na akademické půdě interdisciplinární kolokvium, kde byla jeho teorie i praxe podrobena odbornému zkoumání a kritice. Logicky největší výhrada, že si citované události a jevy vybírá sám, a ty které do konceptu nezapadají neuvádí, byla vyvrácena jednoduše tím, že kontrolní události z dějin byly vybrány bez jeho účasti a následně bylo ověřeno, že do celkového kontextu zapadají. Existence cyklů pak již v zásadě zpochybňována nebyla, různé názory panují naopak nad jejich příčinami – v rámci celkové diskuse kolem angelologie se objevila i čistě materialistická zdůvodnění.

 

RECENZE

"Potvrzujeme zjištění Páleše a Mikuleckého pomocí lineární a nelineární rytmometrie pro výskyt velkých lékařů,

dějepisců a básníků v dějinách ... Chronobiologie se musí soustředit také na zkoumání takovýchto,

přibližně 500-letých rytmů ve vývoji lidské kultury, o jakých podali zprávu Páleš a Mikulecký.

...  Je to slibný příspěvek k transdisciplinárních vědě. "


Profesor Franz HALBERG,
ředitel Centra chronobiologie na University of Minnesota

 

* * *

 


"Zkoumání periodicky se opakujících jevů a synchronních jevů v dějinách

je autorův prvořadý a důležitý objev, zasluhující si naše uznání i potvrzení!"


akademik Doc. Jan Dekan, DrSc.,
býv. ředitel Uměnovědného ústavu SAV a člen předsednictva Československé akademie věd

 

* * *"Angelologie jako celek je působivý pokus o syntézu přírodních a společenských věd, umění a náboženství.

Hledá jejich nejvyšší sjednocující principy a syntetizován dílčí výsledky různých speciálních disciplín ...

Za předpokladu, že další a další odborníci ji budou moci opravdu potvrdit, nebo alespoň některé její části,

budeme moci hovořit opravdu o významném díle.

Diskuze o této knize by mohly být stimulující pro alternativní způsoby myšlení ve vědě.

Protože Slovensku není světový jazyk, je třeba doporučit její překlady:

pokud vím, žádná srovnatelná práce ve světě nebyla napsána. "


Prof. Dr. Jan Bouzek, DrSc.,

Ředitel Ústavu klasické archeologie Univerzity Karlovy

 

* * *

 

 

Pavel Hlavatý - rádio Vltava: Recenze na knihu Emila Páleše Angelologie dějin 1 (říjen 2005)

Andělé nevymřeli - Český zápas 84, 4. januára 2004

 

Jan Bouzek - Posudok na knihu: „Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách“ od Emila Páleša ( 29.4.2002)

 

Richard Sťahel - Vznikla na Slovensku nová vedecká paradigma?, Hospodárske noviny, 23.1.2002

 

Jan Bouzek - Anthroposofické rozhledy 6/2001

 

Radoslav Matejov - Knižná revue, 28. november 2001

 

 

Podrobnosti a ukázky:

 

http://www.cadpress.sk/angelologie.htm

 

 

Předmluva k českému vydání

 

 

 

Vlny tvořivosti

Mají dějiny nějaký smysl a řád?

Vlny tvořivosti

Kroeberovy "Konfigurace kulturního růstu"

Hledání pravidelnosti v chaosu

Příčiny kulturních vln

Paralelismus v kulturním prostoru

Oswald Spengler a jeho "Zánik západu"

Vznik konfiguracionismu

Sorokinova "Kulturní dynamika"

Paralelismus v geografickém prostoru

Jaspersova "axiální epocha"

Role inspirace v dějinách

Jungova synchronicita

Zdroje kulturní změny

Rytmičnost. Noosféra jako nadpříroda

Role osobnosti v dějinách

Kardinální omyl kulturní antropologie a psychologie. Trojnost těla, duše a ducha

Individualita, dědičnost, prostředí

Hranice současné futurologie

Toynbeeho "studie dějin"

 

Kvalitativní struktura času

Duch času a duch místa

Kvalitativní struktura času

Původ cyklických koncepcí času

Opat Trithemius

Sedm archandělů

Saturn, pán času

Magnus annus neboli Velký rok

720-letí a 72-letí duchové času

Upřesnění astronomických period

Symbolika sedmičky

Cherubíni jako stavitelé fyzického těla člověka

Duchové geologických dob

Sedmileté periody v lidském životě

Sedm svátostí

Astrologie a křesťanství

Archandělé a hudba sfér

Vysvětlení k diagramům

Ústřední hypotéza Angelologie

Inferenční statistická analýza

Tabulky duchů času

 

Knížectva jako inspirátoři kulturních epoch

Hegelova filozofie dějin

Poatlantské kultury u Rudolfa Steinera

Duchovní antropologie

Stavy vědomí

Kulturní stupně a vývoj vědomí

Pocitová, rozumová a vědomá duše

Tři články duše jako tři sestry-princezny

Neolitická revoluce

První a druhá poatlantská kultura. Praindická a praperská

Třetí a čtvrtá poatlantská kultura. Babylónsko-egyptská a řecko-latinská

Chrám lidstva

Alexandr Veliký

Pátá poatlantská kultura. Anglosasko-germánská

Reformace

Vítězství parlamentních monarchií

Expanze Evropy

Skryté poslání západoevropského kolonialismu

Duše vědomá a experimentální věda

Šestá poatlantská kultura. Balto-slovanská

Kdy začíná věk Vodnáře?

Nejgrandióznější předpověď všech dob

 

Gabriel

Andělé, strážní duchové lidí

Gabriel, archanděl Měsíce

Astrologická Luna

Lunární bohyně

Stříbrný proces v kosmu

Mlži a vznik Měsíce

Endymion a Seléné

Duševní stříbrný proces

Původ židovského národa. Ur a Cháran

Jahve, bůh Měsíce

Gabriel a období chrámu. Jak Gabriel "upadl do nemilosti"

Michael jako ochranný duch Izraele

Vznik islámu

Psychologie předškolního věku

Gabriel a filozofický materialismus

Nominalismus

Indický materialismus

Čínský materialismus

Atomismus

Hédonismus

Náboženský materialismus

Archanděl Gabriel a renesanční přírodovědecká revoluce

Abrahám, Gabriel a tragédie Židů

Vznik přírodních věd u Arabů a v renesanční Evropě

Proč je pro nás středověk tak temný

Naturalismus v umění

Překonání "vědeckého" materialismu

Duchovní příčina renesanční přírodovědecké revoluce

Turci

Seldžucká expanze. Almorávidé. Almohádové.

Vzestup Osmanů a Mughalů za Gabriela

Archanděl Gabriel a vznik písma

Archanděl Rafael a vznik abecedy

Národy inspirované Sluncem a Měsícem. Jejich protikladný vztah k písmu

Pravá a levá strana. Slunce a Měsíc

Matriarchát. Věk Raka

Archanděl Gabriel a barokní umění

Barokní klenotnictví

Barokní móda

Etruskové. Lýdie. Frýgie

Vzestup kočičí bohyně

Thálie, múza komedie

Román jako gabrielský žánr

Pomíjivost. Omar Chajjám

Esse est percipi

Panta rhei

Dějiny malby ve světle duchovní meteorologie

Poslání italského národa

Perleť na obloze

Kataklyzma, potopa světa

Stříbro, zrcadlení a vynález fotografie

O duševním světě plžů

 

 

Samael

Síly, duchové pohybu

Samael, archanděl Marsu

Mars v astrologii

Bohové války

Železný proces v kosmu

Spor na nebi

Samael a tajemství zla. Vznik smrti a vítězství nad ní

Cherubín Štíra a Berana

Založení Říma

Sparta

Asyrská říše

Krize Evropy ve 14. století

Krize středního věku

Černá smrt

Období válek

Masožravá Evropa

Zakládání rytířských řádů. Rytířské turnaje

Osudný rok 1348

Deweyovy indexy mezinárodních bitev

Období chaosu a sluneční aktivita

Pomužštění módy ve 14. století

Mongolové

Samaelské období v Japonsku a Egyptě

Samaelský středověk v Koreji

Karel IV.

Aztékové

Samaelský středověk v Severní Americe

Samaelský středověk v Jižní Africe a Americe

Samaelský středověk na Novém Zélandu

Tamerlán

Pelops

Samaelské období starověku

Samaelský starověk v Evropě doby bronzové

Samaelský starověk v Levantě

Dobytí Kenaanu

Samaelský starověk v Egyptě

Cesta válečného vozu Saharou

Argonauti. Amazonky

Rozvrat Mykén

Věk železa

Příčina stěhování národů. Mořské národy

Těžkooděnci, rytíři, tanky

Prehistorická samaelská období

Proč věda nedokáže pochopit souvislosti

Plaménková gotika

Obloha v plamenech

Ohnivá signatura v rostlinné říši

Hořká chuť. Šílenství koření

Pozdně gotická móda

Gotické písmo

Křídový svět. Poslední dinosauři

Vývoj amonitů

Samael jako 72-letý duch času

Hunové

Yersinia pestis - morový démon

Avaři

Maďaři

Vikingové

Zánik Mayů

Konec dynastie Tchang

Agnikula, rodina ohně

Stavba hradů

Bojová taktika nomádů

Siung-nu

Kimmerové

Hyksósové

Gutejci

První přechodné období v Egyptě

Povýšení Sutecha

Ekpyrósis - světový požár

Wheelerova klimatická křivka

Nástup diktatur ve 20. století

Komunismus

Futurismus

Spartakus. Křesťanský komunismus husitů

Expresionismus

Tango a valčík

Psychologie červené barvy

Srbové a Chorvati

Činí nás duchové času nesvobodnými?

 

 

Rafael

Archandělé, duchové národů

Rafael, archanděl Merkuru

Rafael a vznik hláskového písma

Klasický merkurský národ: Féničané

Mezopotámie a Egypt. Kassité

Řecko a Byzanc

"Uzdravení" Evropy

2. a 18. století

Rafael, poutnictví a rozvoj obchodních cest

Rafael a rozvoj obchodu

Rafaelské období v Africe a Asii

Sungská obchodní revoluce

Od Zachariela k Rafaelovi

Psychologie školního věku

Rafael a rozvoj vzdělanosti

Vynález knihtisku

Rafael a sakrální architektura

Rafaelská signatura ve stavebních slozích gotiky a klasickém slohu Indie. Čínská pagoda

Rafaelský stavební sloh v rostlinné říši. Svět v karbonu

Dýchací proces v karbonu. Vznik uhlí

Uhlík jako nositel života

Madona z Chartres

Panenské početí

Štíhlost. Cherubín Panny a Blíženců

Rovnokřídlí, kroužkovci a hadi

Rafael a dějiny medicíny

Rafaelský rytmus v botanice. Vitalismus

Rafael a zrod lingvistiky

Přeměna poutnictví v turistiku

Návrat gotiky

Rokoková móda

Léčivá moc barokní hudby

Vlnové teorie

Městská revoluce. Chalkolit. Věk Blíženců

Osvícenství. Rozvoj měst

Měšťanská literatura

Opeření hadi jako učitelé lidstva. Toltékové

Putunové - Féničané Ameriky

Vzestup a pád Angkoru

Rafael jako inspirátor racionalismu

Osamostatnění éterického těla v gotickém období

 

 

Zachariel

Panstva, duchové moudrosti

Bleskovládní bohové

Jupiter v astrologii

Zachariel jako sféra světových myšlenek

Cínový proces

Cherubín Střelce

Zdomácnění koně

Zachariel a Michael

Merkur a Jupiter: chytrost a moudrost

Zachariel a Sofie

Zachariel a vzor království. Artuš a Karel Veliký

Spravedliví králové

Opat Trithemius o Zacharielovi

Zralý věk života

Césaropapismus

Starověké Řecko

Byzanc. Křesťanské Řecko

Renesance. Znovuzrození Řecka

Zachariel a mínojská Kréta. Labyrint jako obraz závitů v mozku

Mínós, syn Dia

Jupiter jako ochranný bůh Indoevropanů

Jupiterská fyziognomie

Zrod Evropy

Labrys: záhada dvousečné sekery

Jupiter-Amon a vzestup Théb

Jupiter-Marduk a vzestup Babylónu

Čas boha bouře

Kolo dějin

Bohové žijí!

Novobabylónská říše

Sajská renesance

Zachariel a počátky matematiky

Královská hra

Zacharielský rytmus v dějinách matematiky

Čínská matematika 1240-1320

Pýthagorejci

Mayové

Zánik Mayů

Zachariel sjednocuje Evropu

Zachariel a evropská integrace po roce 1989

Javor a karolínská architektura

Renesanční geometrie. Čtverec a mnohostěn

Protiklad horizontály a vertikály

Rytmická kontrakce a expanze ve vývoji rostliny

Renesanční ideál člověka. Centrální symetrie

Renesanční móda

Renesanční tanec

Humanistické písmo

Dějiny geografie a kartografie

Cherubín Střelce. Vznik čelisti a končetin

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Připravuje se vydání 2. svazku (české i slovenské vydání): ANGELOLÓGIA / ANGELOLOGIE II. výjimečné monografie / zároveň vychází české i slovenské vydání Termín vydání: 27/11/2012 Možnost subskripční objednávky při platbě předem neúčtujeme poštovné podrobnosti - ukázky / recenze http://www.cadpress.sk/angelologie.htm

 

 

 

 

 

Vydavatel: SOPHIA

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

NDc5NTE0