logo         

ZDRAVIE A RELAX

 

Masáže

Tradičná čínska medicína

Joga

Gui Gen Qi Gong.

Workshopy a prednášky

v Bratislave

Tradičná čínska medicína

 

 

Handmade dárky na Judy.sk 

 Patchwork Batoh - Hnedý

 

 

 

?


        

Zdravie a výživa ľudí 3.

Potravinové zdroje, výživa a zdravie ľudí

 

Číslo produktu: ZV3
EAN kód: 9788088969860
Naše cena:
24,90 €

do košíka:
  ks  

Autor: Keresteš Ján, Chlebo Peter a kol.

Na staženie:

UKAŽKA PDF * 42 * z vnútra je tuto v sekcii 

OBSAH podrobný

Počet strán: 540 strán, 1030gVäzba: V8

Rozmer: 165x235mm

Anotácia:

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.

Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocnárstva.
Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje.

Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

OBSAH:

OBSAH 3 diel:

14. POTRAVINY NOVÉHO TYPU VO VÝŽIVE ĽUDÍ A RACIONÁLNA VÝŽIVA ( G o l i a n )
14.1 Funkčné potraviny a výživové doplnky (MAČEK, TÓTH, HAMADOVÁ)
14.2 Zásady racionálnej výživy (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)
14.3 VÝŽIVA DETÍ (ŠRAMKOVÁ)
14.3.1 Výživa dojčiat
14.3.2 Výživa batoliat
14.3.3 Výživa predškolských detí
14.3.4 Výživa školských detí a adolescentov
14.3.5 Potravinová pyramída v detskom veku
14.3.6 Pitný režim u detí
14.4 Výživa žien v gravidite a v laktácii (ŠRAMKOVÁ)
14.4.1 Výživa žien v období gravidity
14.4.2 Výživa žien v období laktácie
14.5 Výživa osôb produktívneho veku (ŠRAMKOVÁ)
14.6 Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí (ŠRAMKOVÁ)
14.6.1 Nutričné odporúčania pre rôzne druhy pracovných činností
14.6.2 Energetická potreba pracujúcich osôb
14.6.3 Legislatíva
14.7 Výživa vo vyššom veku (ŠRAMKOVÁ)
14.7.1 Zmeny v organizme počas starnutia
14.7.2 Nutričné potreby vo vyššom veku
14.8 Výživa športovcov (ŠRAMKOVÁ)
14.9 Výživa, zdravie a prevencia chorôb (ŠRAMKOVÁ)
15. FALŠOVANIE POTRAVÍN (GOLIAN)
16. POTRAVINOVÉ ALERGIE (GOLIAN)
16.1 Klasifikácia reakcií na potraviny
16.2 Alergické reakcie na potraviny
16.3 Klinické prejavy potravinovej alergie
16.4 Diagnostika potravinových alergií
16.5 Genetika potravinových alergií.
17. HYGIENA VÝŽIVY A FYTOPATOGÉNY (BÍREŠ)
17.1 Viroidy, rastlinné vírusy, baktérie, huby
17.2 Riziká alimentárnych ochorení pre spotrebiteľa
17.3 Potravinárske prídavné látky
17.4 Úradná kontrola potravín
18. POTRAVINOVÁ BANKA DÁT (ŠRAMKOVÁ)
18.1. Potravinová banka dát. (FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ K).
18.2. DIETETIKA A DIETOLÓGI A.

19. NUTRIČNÁ GENOMIKA (TRAKOVICKÁ)
19.1 Východiská nutričnej genomiky
19.2 Nástroje nutričnej genomiky
19.3 Chromozómy a karyotyp človeka
19.4 Organizácia génov v ľudskom genóme
19.5 Molekulová podstata génu
19.6 Realizácia funkcie génu
19.7 Gény a nutrienty
19.8 Genetické markéry a metódy ich identifikácie
19.9 Gény a metabolizmus
19.10 Centrálna regulácia príjmu potravy a výdaja energie
19.11 Periférna regulácia príjmu a výdaja energie
19.12 Poruchy príjmu potravy
20. METABOLICKO-VÝŽIVOVÉ VZŤAHY (HORÁKOVÁ K.)
20.1 Detoxikácia organizmu – kľúč k zdraviu (HORÁKOVÁ)
20.2 Acidobázická rovnováha, výživa a zdravie (KERESTEŠ)
20.3 Mozog, myslenie a výživa (KERESTEŠ)
21. STRAVA A VÝŽIVA V ONKOLÓGII (MINÁRIK P.)
21.1. Výživa a prevencia rakoviny.
21.2. Zdravá výživa, rastlinná strava, nádorová chemoprevencia.
21.3. Výživa onkologických pacientov po liečbe.
21.4. Komplementárna a alternatívna liečba v onkológii (MINÁRIK P.)
22. EPIGENETIKA A VÝŽIVA (MILUCHOVÁ M. – GÁBOR M.)
22.1. Faktory ovplyvňujúce epigenetické procesy
22.2. Epigenetické procesy a prenatálny vývoj
22.3. Epigenetické procesy a ochorenia
22.4. Výživa ako prevencia rakoviny
22.5. Mikrobióm a epigenetika
23.1. VÝŽIVA A METABOLICKÁ ODPOVEĎ U KRITICKY CHORÝCH (KOZÁNEK J.)
23.2. Metabolická odpoveď na traumu a kritické ochorenie – fázy metabolického
23.3. Zmeny intermediárneho metabolizmu pri hladovaní a pri traume
23.4. Metabolizmus bielkovín
23.5. Metabolizmus cukrov
23.6.Metabolizmus tukov

ZÁVER (Keresteš)
LITERÁRNE ZDROJE

NGZjO